eMatematikas Prisijunk Forumas Matematikos testai

Trigonometrinės funkcijos


Visos trigonometrinės funkcijos gali būti išreiškiamos kaip stačiojo trikampio atitinkamų kraštinių santykiai.

Sinusas [tex]\sin(\alpha)[/tex]: statinio prieš tą kampą ir įžambinės santykis. Kosinusas [tex]\cos(\alpha)[/tex]: statinio šalia to kampo ir įžambinės santykis. Tangentas [tex]\text{tg}(\alpha)[/tex]: statinio prieš tą kampą ir statinio šalia to kampo santykis. Kotangentas [tex]\text{ctg}(\alpha)[/tex]: statinio šalia to kampo ir statinio prieš tą kampą santykis.
https://www.ematematikas.lt/upload/images/1656173322_2.svg Šiame trikampyje kampo $A$ trigonometrinės funkcijos būtų išreiškiamos taip: $$\sin\angle A=\dfrac{a}{c}, \ \cos\angle A=\dfrac{b}{c}, \ \text{tg }\angle A=\dfrac{a}{b}, \ \text{ctg }\angle A=\dfrac{b}{a}$$ Egzistuoja ir rečiau naudojamos trigonometrinės funkcijos, tokios kaip sekantas [tex]\sec(\alpha)[/tex]: įžambinės ir statinio šalia to kampo santykis, bei kosekantas [tex]\csc(\alpha)[/tex]: įžambinės ir statinio prieš tą kampą santykis.

pakeista prieš 2 m

Formulės ir taisyklės [Funkcijos]