eMatematikas Prisijunk Forumas Egzaminų užduotys ONLINE testai

Trigonometrinių funkcijų reikšmių lentelė


$$\small\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|}
\hline
  {\text{Laipsniai}} & 0 & 30^{\circ} & 45^{\circ} & 60^{\circ} & 90^{\circ} \\\hline
  {\text{Radianai}} & 0 & {\dfrac{\pi}{6}} & {\dfrac{\pi}{4}} & {\dfrac{\pi}{3}} & {\dfrac{\pi}{2}} \\\hline
  {\sin\alpha} & 0 & {\dfrac{1}{2}} & {\dfrac{\sqrt{2}}{2}} & {\dfrac{\sqrt{3}}{2}} & 1 \\\hline
  {\cos\alpha} & 1 & {\dfrac{\sqrt{3}}{2}} & {\dfrac{\sqrt{2}}{2}} & {\dfrac{1}{2}} & 0 \\\hline
  {\text{tg}\alpha} & 0 & {\dfrac{\sqrt{3}}{3}} & 1 & {\sqrt{3}} & - \\\hline
  {\text{ctg}\alpha} & - & {\sqrt{3}} & 1 & {\dfrac{\sqrt{3}}{3}} & 0 \\\hline
\end{array}$$

pakeista prieš 10 mėn

Formulės ir taisyklės [Funkcijos]