eMatematikas Prisijunk Forumas Egzaminų užduotys ONLINE testai

Trigonometrinių funkcijų ženklai ketvirčiuose


$$
\small\begin{array}{|c|c|c|c|c|}
\hline
\text{Funkcija} & \text{I} & \text{II} & \text{III} & \text{IV} \\\hline
\sin\alpha & + & + & - & - \\\hline
\cos\alpha & + & - & - & + \\\hline
\text{tg}\alpha & + & - & + & - \\\hline
\text{ctg}\alpha & + & - & + & - \\\hline
\end{array}
$$

pakeista prieš 10 mėn

Formulės ir taisyklės [Funkcijos]