eMatematikas Prisijunk Forumas Egzaminų užduotys ONLINE testai

Trigonometrinių lygčių sistema


Apskaičiuokite [tex]x,[/tex] kai  [tex]\left\{\begin{matrix} \sin x-\sin β = 1 & \\ 3\sin x+\sin α = 3 & \end{matrix}\right.[/tex]ir  [tex]x,α,β∈[/tex] [tex][0;[/tex][tex]\frac{π}{2}][/tex]        [tex]3t[/tex]
Ats[tex]:[/tex][tex]x= \frac{π}{2}[/tex]

pakeista prieš 2 mėn

[tex]\left\{\begin{matrix} -3sinx+3sin\beta = -3 &(1)\\ 3sinx+sin\alpha = 3 &(2) \end{matrix}\right.[/tex]    [tex]\left ( 1 \right )+\left ( 2 \right )= 0[/tex][tex]\Rightarrow sin\alpha +3sin\beta [/tex][tex]= 0[/tex]
  [tex]sin\alpha \geq 0,sin\beta \geq 0[/tex] [tex]\Rightarrow[/tex] [tex]sin\alpha = 0,sin\beta = 0[/tex] [tex]\Rightarrow[/tex] [tex]sinx= 1[/tex][tex]\Rightarrow x= \frac{π}{2}[/tex]

Nori sudalyvauti šioje temoje ir parašyti savo pranešimą? Prisijungti »