eMatematikas Registruotis Ieškoti

Trikampio ABC kampų dydžių skaičiavimas

Geometrija   Peržiūrų skaičius (110)

Apskaičiuokite trikampio ABC kampų dydžius, jei ∠A:∠B:∠C=4:5:6

0

Iš santykio gauname: [tex]∠A=4x,\space ∠B=5x,\space ∠C=6x[/tex].
Kadangi [tex]∠A+∠B+∠C=180^\circ[/tex], gauname lygtį:
[tex]4x+5x+6x=180[/tex]
[tex]15x=180\implies x=12[/tex]
Kai [tex]x=12[/tex], tai: [tex]∠A=4\cdot 12=48^\circ,\space ∠B=5\cdot 12=60^\circ,\space ∠C=6\cdot 12=72^\circ.[/tex]

1

Norėdami rašyti žinutes privalote prisijungti!

Matematikos testai www.ematematikas.lt/testai Pasikartok matematikos temas spręsdamas online testus!