eMatematikas Prisijunk Forumas Egzaminų užduotys ONLINE testai

Trikampio plotas ir savybės


Trikampis yra daugiakampis, turintis tris viršūnes ir tris kraštines. Visų trikampio kampų suma lygi 180 laipsnių.

Bet kurio trikampio ploto formulės $$\bbox[10px,border:1px solid #eee]{S=\frac{1}{2}ah, \ S=\frac{1}{2}ab\sin\angle C}$$ Herono formulė, kur a, b, c - kraštinės, h - aukštinė, p - pusperimetris, [tex]p=\dfrac{a+b+c}{2}[/tex]. $$S=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$ https://www.ematematikas.lt/upload/images/1656152111_2.svg
Trikampio nelygybės
Trikampis egzistuoja tik tada, jeigu bet kurių dviejų jo kraštinių ilgių suma yra didesnė už trečiosios kraštinės ilgį. Tarkim trikampio kraštinės yra $a$, $b$, $c$, tuomet trikampio nelygybės atrodys taip: $$a+b>c\\b+c>a\\a+c>b$$

pakeista prieš 1 m

Formulės ir taisyklės [Geometrija]