eMatematikas Prisijunk Forumas Egzaminų užduotys ONLINE testai

Trikampių lygumo požymiai


Pagal dvi kraštines ir kampą tarp jų
Jeigu vieno trikampio dvi kraštinės ir kampas tarp jų yra atitinkamai lygūs kito trikampio dviem kraštinėms ir kampui tarp jų, tai tie du trikampiai yra lygūs.

Pagal kraštinę ir du kampus prie jos
Jeigu vieno trikampio kraštinė ir du kampai prie jos yra atitinkamai lygūs kito trikampio kraštinei ir dviem kampams prie jos, tai tie du trikampiai yra lygūs.

Pagal tris kraštines
Jeigu vieno trikampio trys kraštinės yra atitinkamai lygios kito trikampio trims kraštinėms, tai tie du trikampiai yra lygūs.

pakeista prieš 2 m

Formulės ir taisyklės [Geometrija]