eMatematikas Forumas VBE užduotys Testai

Forumas

Tys taškai ir lygiašonis trikampis

Skaičiavimai Peržiūrų sk. [157]

1) Taškai  [tex]A[/tex] ir [tex]B[/tex] yra funkcijos [tex]f(x)[/tex][tex]=[/tex][tex]2x[/tex]  grafiko taškai ir yra [tex]simertiški[/tex]  taško  [tex]O(0;0)[/tex] atžvilgiu[tex].[/tex] Taškas  [tex]C[/tex] yra funkcijos [tex]g\left ( x \right )= bx^{2}[/tex] grafiko taškas[tex].[/tex] Žinoma[tex],[/tex]kad [tex]\Delta ABC[/tex] yra [tex]lygiašonis[/tex][tex].[/tex]
Įrodykite[tex],[/tex] kad [tex]C\left (- \frac{1}{2b};\frac{1}{4b} \right )[/tex]  kai  [tex]b> 0[/tex][tex].[/tex]            [tex](2t)[/tex]
2)Taškai  [tex]A\left ( -x;sin\left ( -x \right ) \right )[/tex]  ir  [tex]B\left ( x;cosx \right )[/tex]  yra funkcijų [tex]f(x)=sinx[/tex] ir [tex]g(x)=cosx[/tex] grafikų
taškai[tex].[/tex] Užrašykite taškų [tex]A[/tex] ir [tex]B[/tex]  koordinates[tex],[/tex] kai taškai [tex]A[/tex] ir [tex]B[/tex] yra [tex]simetriški[/tex]  taško  [tex]O (0;0)[/tex]
atžvilgiu ir  [tex]x∈\left ( -\frac{π}{2};\frac{π}{2} \right )[/tex]

pakeista prieš 2 mėn

Sprendimas 2) Taškai [tex]A[/tex] ir[tex]B[/tex] yra simetriški taško  [tex]O(0;0)[/tex] atžvilgiu [tex]\Rightarrow[/tex] [tex]-sin(-x)=cosx[/tex]
[tex]sinx=cosx.[/tex]    [tex]tgx=1 [/tex]  [tex]\Rightarrow[/tex]  [tex]x=\frac{π}{4}+πn,n∈Z[/tex][tex].[/tex] [tex]\Rightarrow[/tex] [tex]x= \frac{π}{4}[/tex]  [tex][/tex][tex]\left ( x∈
\left ( -\frac{π}{2};{\frac{π}{2}} \right ) \right ) [/tex]  [tex]\Rightarrow[/tex][tex]A\left (- \frac{π}{4};-\frac{\sqrt{2}}{2} \right )[/tex]
[tex]B\left ( \frac{a}{4};\frac{\sqrt{2}}{2}\right )[/tex]

2) [tex]AC= BC[/tex]    (Taškai [tex]A[/tex] ir [tex]B[/tex] yra simetriški taško [tex]O(0;0)[/tex]atžvilgiu ) Aukštinė nubrėžta iš taško [tex]C[/tex] yra tiesėje [tex]y= -\frac{1}{2}x[/tex] ir eina per tašką [tex]O(0;0).[/tex] Taškas [tex]C[/tex] priklauso ir tiesei [tex]y= -\frac{1}{2}x[/tex] ir funkcijai
[tex]g\left ( x \right )= bx^{2} [/tex]  [tex]\Rightarrow[/tex]  [tex]bx^{2}= -\frac{1}{2}x[/tex]  [tex]\Rightarrow[/tex]  [tex]x= -\frac{1}{2b}[/tex]  [tex](x≠0)[/tex]  [tex]\Rightarrow[/tex]  [tex]C\left ( -\frac{b}{2};\frac{1}{4b} \right )[/tex]

pakeista prieš 2 mėn

Nori sudalyvauti šioje temoje ir parašyti savo pranešimą? Prisijungti »