eMatematikas Teorija Forumas Akademija VBE Bandomieji Testai

Uždaviniai besiruošiantiems valstybiniam matematikos egzaminui (1)

Egzaminai Peržiūrų sk. [2182]

1.  Skaičiaus (6^12)(12^6) natūraliųjų daliklių skaičius yra lygus:
A 91  B  55  C  432  D  475

2.  Trijų stačiakampio gretasienio sienų įstrižainių ilgiai 13, 20, √281.
Šio gretasienio tūris yra lygus:
A  900  B  960 C 560  D  890

3.  Vektoriai a=( x, y, 2) ir b=( 2, x, 1) yra kolinearūs. xy=
A 32 B 20 C  -16  D  - 32

4.  Funkcija f(x) yra apibrėžta su visomis realiosiomis x reikšmėmis,
f( x -2) = 2x + 1.  Tuomet f(x+2)=

A  2x+3  B 2x+6  C  2x+9  D  2x +5.

5.  Reiškinio x² + y² +x + y mažiausioji reikšmė yra:

A  1/2  B  0  C  - 1/2  D  - 1/4.

6.  Funkcijos  f(x) = 2016 sin ( pi x / 2016)  periodas yra:
A  2pi  B  2  C  2016  D  4032

7.  Sumos  14  + 28  + 42  + 56 + ...+ 2016
reikšmė yra lygi:
A 132320  B  292320  C  146160  D  144144.

8.  Lygties x² ( x² - 2014) = 2016 sprendinių skaičius yra: 
A 0  B  1  C  2  D  4.

9. Šešiaženklio natūraliojo skaičiaus pirmieji du skaitmenys yra lyginiai, kiti keturi skaitmenys paimti iš skaičiaus 2016.  Šešiaženklio skaičiaus skaitmenys nesikartoja. Kiek yra tokių šešiaženklių natūraliųjų skaičių? 
A  24  B  96  C  48  D  16.

10.  y = x³/ 3  + x² / 2  + x√3  + √3
yra funkcijos f(x) pirmykštė funkcija.  Apskaičiuokite kampo, kurį funkcijos f(x) grafiko liestinė, nubrėžta taške ( 0, √3), sudaro su Ox ašimi, didumą laipsniais.

A  120  B  60  C  45  D  30.

Kur galima rasti atsakymus?

Sekmadienį paskelbsiu.

Nori sudalyvauti šioje temoje ir parašyti savo pranešimą? Prisijungti »