eMatematikas Teorija Forumas Akademija VBE Bandomieji Testai

Uždaviniai besiruošiantiems valstybiniam matematikos egzaminui (2)

Egzaminai Peržiūrų sk. [1834]

11.  Į apskritimą įbrėžtas iškilasis keturkampis ABCD.  AB=10, BC=16, CD=10, AD=6.
11.1  Apskaičiuokite šio keturkampio kampų didumus.
11.2  Apskaičiuokite apskritimo ilgį.

12. Tam tikros sekos pirmųjų n narių suma apskaičiuojama pagal formulę:

S(n) = n! + C.  Apskaičiuokite konstantos C reikšmę.

13.  Iš apskritimo išorės taško A nubrėžtos dvi šio apskritimo kirstinės. Viena kerta apskritimą taškuose B ir C ( AC > AB), kita- taškuose D ir E ( AE > AD).  Kampas tarp stygų DC ir BE lygus 80 laipsnių, lanko EC ( tarp kirstinių) didumas laipsniais yra lygus 100 laipsnių.  Apskaičiuokite kampą < BAD tarp kirstinių.

14. Išspręskite lygtį:
14.1  2lg(1 - x) = lg25
14.2  √(2^x - 5)² =3
15.  Taisyklingosios keturkampės piramidės šoninės sienos- lygiakraščiai trikampiai, piramidės tūris yra lygus V = 9√2 /2.  Apskaičiuokite šios piramidės briaunos ilgį.

16.  Per susirinkimą 62,5 proc. susirinkimo dalyvių balsavo UŽ, 31,25 proc. dalyvių balsavo PRIEŠ, o du dalyviai susilaikė.  Kiek buvo šio susirinkimo dalyvių ?

17.  Dėžėj 2 balti ir 3 juodi rutuliai. Imame du rutulius. Kokia tikimybė, kad jie bus tos pačios spalvos?

18.  Išspręskite nelygybę:
(3/5)^(x²) > 27/75.

19.  Funkcija f(x) = 2√(4 - x) +x - 1.
19.1.  Apskaičiuokite atstumą tarp taškų, kuriuose funkcijos grafikas kerta koordinačių ašis.
19.2  Apskaičiuokite funkcijos didžiausiąją reikšmę.

pakeista prieš 6 m

Nori sudalyvauti šioje temoje ir parašyti savo pranešimą? Prisijungti »