eMatematikas Prisijunk Forumas VBE užduotys ONLINE testai

Uždavinys(ciklas,funkcija)- Nykstančios kalbos(11kl.)

Informatika Peržiūrų sk. (307)

Sveiki, reiktų pagalbos su šituo uždaviniu

Nykstančiomis vadinamos kalbos, kurias vartoja tiek mažai žmonių, kad joms gresia pavojus išnykti. UNESCO pateiktame nykstančių pasaulio kalbų sąraše jos suskirstytos į šias penkias grupes: pažeidžiamos kalbos; kalbos, kurioms yra pavojus išnykti; kalbos, kurioms yra didelis pavojus išnykti; kritiškai nykstančios bei mirusios kalbos. Kiekvienoje šių kalbų grupėje yra tokių, kuriomis kalba iki 10 000, nuo 10 000 iki 100 000 ar daugiau kaip 100 000 žmonių, arba tokių, kuriomis kalbančiųjų žmonių skaičius tiksliai nežinomas. Parenkite programą, kuri apskaičiuotų, kiek iš viso kalbų yra kiekvienoje nykstančių kalbų grupėje.
Pradinių duomenų faile Duomenys.txt nurodytas skaičius kalbų, kuriomis:
. kalba 0 - 9 999 žmonių;
. kalba 10 000 - 99 999 žmonių;
• kalba daugiau kaip 100 000 žmonių;
• kalbančiųjų žmonių skaičius tiksliai nežinomas.
Rezultatų failo Rezultatai.txt atskirose eilutėse surašykite, kiek iš viso kalbų yra kiekvienoje nykstančių kalbų grupėje.
Nurodymai
• naudokite sveikųjų skaičių masyvus;
• sukurkite pradinių duomenų skaitymo funkciją void ;
• sukurkite kiekvienos grupės kalbų skaičiaus skaičiavimo funkciją;
• sukurkite rezultatų rašymo į failą funkciją void .

Pradiniai duomenys
339 150 106 6
409 151 60 28
430 47 11 38
508 15 0 52
221 1 0 9
Rezultatai
601
648
526
575
231

Nori sudalyvauti šioje temoje ir parašyti savo pranešimą? Prisijungti »