eMatematikas Paieška TESTAI FORUMAS

Vienmačių masyvų uždaviniai, с++. 12 klasė.

Informatika   Peržiūrų sk. (1520)

Norėčiau paspręsti uždavinius su masyvais. Kadangi dar nesimokiau dvimačio masyvo tai tik vienmačio.

0

Gerai neapsimesiu, kad nežinau, jog nori uždavinių iš manęs :D, tuoj įkelsiu.

0

O tekstinių failų nuskaitymas ir įrašymas yra žinomas? Nes užduotyse duomenys pateikiami tekstiniuose failuose.

0

Taip, moku.

0

Pateiksiu užduotis komentarais, jog po truputį galėtum spręstis.

0

1. Per vasaros atostogas n šeimų ruošiasi keliauti po Europą skirtingų maršrutų greitaisiais traukiniais. Keliauti planuoja kiekvienos šeimos s suaugusiųjų ir v vaikų. Bilietas suaugusiam kainuoja sk litų, o vaikui - vk litų.
Parenkite programą, kuri apskaičiuotų, kiek kiekvienos šeimos narių zs ruošiasi keliauti ir kokios numatomos kelionės išlaidos kk.
Pirmojoje pradinių duomenų Duomenys.txt eilutėje įrašytas šeimų skaičius n. Tolesnėse n eilučių įrašyta
po du sveikuosius skaičius: vykstančių į kelionę šeimos suaugusiųjų ir vaikų skaičius, ir po du realiuosius
skaičius - bilieto suaugusiajam ir vaikui kaina.
Rezultatų failo Rezultatai.txt atskirose eilutėse pateikite informaciją apie kiekvieną šeimą: kiek iš viso
narių zs ruošiasi keliauti ir kelionės išlaidas kk dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu.
Nurodymai
• naudokite sveikųjų ir realiųjų skaičių masyvus;
• sukurkite pradinių duomenų skaitymo funkciją void;
• sukurkite rezultatų rašymo į failą funkciją void.

Pradiniai duomenys
4
2 2 147.00 80.15
1 2 163.00 95.50
2 1 147.00 80.15
1 1 163.00 95.50
Rezultatai
4 454.30
3 354.00
3 374.15
2 258.50

0

2. Augustė žinyne surado informacijos apie daržovių energinę vertę ir nusprendė parengti programą, kuri apskaičiuotų, kiek angliavandenių, baltymų, riebalų ir vandens yra kiekvienos daržovės 100 gramų.
Pradinių duomenų failo Duomenys.txt:
• pirmoje eilutėje įrašyti trys sveikieji skaičiai ak, bk, rk - 1 gramo angliavandenių, baltymų ir
riebalų kilokalorijų (kcal) kiekiai;
• antroje failo eilutėje įrašytas skirtingų daržovių skaičius n;
• tolesnėse n failo eilučių įrašyta po tris realiuosius skaičius - 100 gramų daržovių sudedamųjų dalių
(angliavandenių a, baltymų b ir riebalų r) energinė vertė kcal.
Į rezultatų failą Rezultatai.txt surašykite kiekvienos daržovės 100 gramų angliavandenių, baltymų, riebalų ir vandens kiekius gramais. Sakykime, kad daržovės sudarytos tik iš nurodytų sudedamųjų dalių.
Nurodymai
• naudokite realiųjų skaičių masyvus;
• sukurkite pradinių duomenų skaitymo funkciją void ;
• sukurkite daržovės kiekvienos sudedamosios dalies kiekio skaičiavimo funkciją;
• sukurkite rezultatų rašymo į failą funkciją void .

Pradiniai duomenys
4 4 9
4
11.2 2.8 0.0
20.4 6.8 237.6
26.4 3.2 1.8
20.0 11.6 2.7
Rezultatai
2.8 0.7 0.0 96.5
5.1 1.7 26.4 66.8
6.6 0.8 0.2 92.4
5.0 2.9 0.3 91.8

Paskutinį kartą atnaujinta 2018-11-10

0

3. Mokslo metų pabaigoje pirmokų mokytoja nutarė sutvarkyti mokomąją medžiagą. Korteles, ant kurių
užrašyti skirtingi sveikieji skaičiai nuo 0 iki 10, ji sudėliojo į atskiras krūveles, kurias išdėstė iš eilės. Parenkite programą, kuri apskaičiuotų, kiek kokių kortelių trūksta, jei mokslo metų pradžioje buvo parengta po n kortelių su kiekvienu skaičiumi nuo 0 iki 10.
Pirmoje pradinių duomenų failo Duomenys.txt eilutėje įrašyti du sveikieji skaičiai: krūvelių skaičius k ir po kiek kortelių su kiekvienu ant jų užrašytu skaičiumi buvo mokslo metų pradžioje. Tolesnėse k eilučių įrašyta po du sveikuosius skaičius, atskirtus tarpais: ant kortelės nurodytas skaičius ir kiek kortelių yra su tuo skaičiumi.
Rezultatų failo Rezultatai.txt atskirose eilutėse įrašykite po du sveikuosius skaičius - koks skaičius s užrašytas ant kortelės ir kiek kortelių trūksta iki n.
Nurodymai
• naudokite sveikųjų skaičių masyvus;
• sukurkite pradinių duomenų skaitymo funkciją void;
• sukurkite trūkstamų kortelių kiekio skaičiavimo funkciją;
• sukurkite rezultatų rašymo į failą funkciją void.

Pradiniai duomenys
5 15
2 12
4 5
1 13
5 8
8 2
Rezultatai
0 15
1 2
2 3
3 15
4 10
5 7
6 15
7 15
8 13
9 15
10 15

Paskutinį kartą atnaujinta 2018-11-11

0

4. Nykstančiomis vadinamos kalbos, kurias vartoja tiek mažai žmonių, kad joms gresia pavojus išnykti. UNESCO pateiktame nykstančių pasaulio kalbų sąraše jos suskirstytos į šias penkias grupes: pažeidžiamos kalbos; kalbos, kurioms yra pavojus išnykti; kalbos, kurioms yra didelis pavojus išnykti; kritiškai nykstančios bei mirusios kalbos. Kiekvienoje šių kalbų grupėje yra tokių, kuriomis kalba iki 10 000, nuo 10 000 iki 100 000 ar daugiau kaip 100 000 žmonių, arba tokių, kuriomis kalbančiųjų žmonių skaičius tiksliai nežinomas. Parenkite programą, kuri apskaičiuotų, kiek iš viso kalbų yra kiekvienoje nykstančių kalbų grupėje.
Pradinių duomenų faile Duomenys.txt nurodytas skaičius kalbų, kuriomis:
. kalba 0 - 9 999 žmonių;
. kalba 10 000 - 99 999 žmonių;
• kalba daugiau kaip 100 000 žmonių;
• kalbančiųjų žmonių skaičius tiksliai nežinomas.
Rezultatų failo Rezultatai.txt atskirose eilutėse surašykite, kiek iš viso kalbų yra kiekvienoje nykstančių kalbų grupėje.
Nurodymai
• naudokite sveikųjų skaičių masyvus;
• sukurkite pradinių duomenų skaitymo funkciją void ;
• sukurkite kiekvienos grupės kalbų skaičiaus skaičiavimo funkciją;
• sukurkite rezultatų rašymo į failą funkciją void .

Pradiniai duomenys
339 150 106 6
409 151 60 28
430 47 11 38
508 15 0 52
221 1 0 9
Rezultatai
601
648
526
575
231

Paskutinį kartą atnaujinta 2018-11-10

0

Gal užteks pradžiai, manau.

0

Norėdami rašyti žinutes privalote prisijungti!