eMatematikas Forumas Akademija VBE Bandomieji Testai

Filtras

Pagal kategorijas

Pagal sunkumo lygmenį

Matematikos testai 9-10 klasei

Procentai, reiškiniai, funkcijos, nelygybės ir jų sistemos, racionaliosios lygtys, trigonometrija ir geometrija, kombinatorika ir tikimybės.

VISO [21]

Devintos klasės kurso kartojimas

Kartojimas

Įvairių matematikos uždavinių testas, kuriame kartu prisiminsite ir devintą klasę: skaičiai, skaičiavimai, reiškiniai, funkcijos, lygtys, geometrija. Testą sudaro 14 klausimų.

Lygmuo

Šaknys

Skaičiavimai

Šaknų traukimas reiškiniuose. Šaknų sudėtis, atimtis, daugyba ir dalyba. Šaknų prastinimas, iškeliant dauginamąjį prieš šaknies ženklą. Dauginamojo įkėlimas po šaknies ženklu. Testą sudaro 15 klausimų.

Lygmuo

Atstumai tarp taškų

Skaičiavimai

Testas skirtas patikrinti gebėjimą rasti atstumą tarp taškų koordinačių plokštumoje. Teste reikalingas koordinačių plokštumos išmanymas, vidurio taško skaičiavimo supratimas, geometrijos žinios. Kai kuriuose uždaviniuose patartina pasidaryti gerus brėžinius. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo

Reiškiniai su vienu kintamuoju

Reiškiniai

Šiame teste tikrinamos žinios apie reiškinius su vienu kintamuoju: jų reikšmių arba kintamojo reikšmių skaičiavimą, grafikus bei jų pritaikymą sprendžiant lygtis arba nelygybes. Testą sudaro 14 klausimų.

Lygmuo

Tiesinių lygčių sistemos

Lygtys ir nelygybės

Lygčių su dviem nežinomaisiais sprendimas. Lygties grafikas, abscisė ir ordinatė. Tiesinių lygčių sistemų sprendimas patogiausiu būdu. Lygčių sistemų sprendiniai. Tekstinių uždavinių sprendimas sudarant lygčių sistemą. Testą sudaro 12 klausimų.

Lygmuo

Kvadratinės lygtys

Lygtys ir nelygybės

Pilnųjų ir nepilnųjų kvadratinių lygčių sprendimas. Diskriminantas ir lygties sprendinių skaičius. Kvadratinės lygties koeficientai. Tekstinių uždavinių sprendimas sudarant kvadratines lygtis. Testą sudaro 12 klausimų.

Lygmuo

Panašieji trikampiai

Geometrija

Šis testas tikrina jūsų žinias apie panašiuosius trikampius: panašiųjų trikampių apibrėžimą, panašumo požymius, trikampių panašumo taikymą ieškant nežinomų jų kampų ir kraštinių didumų. Kiti klausimai susiję trikampio pusiaukraštinių savybe ir su panašiųjų trikampių perimetrų ir plotų santykiais. Testą sudaro 12 klausimų.

Lygmuo

Erdviniai kūnai

Geometrija

Teste tikrinamos žinios apie kūgio aukštinės, pagrindo spindulio, sudaromosios ilgio, paviršiaus ploto ir tūrio skaičiavimą. Kiti klausimai skirti taisyklingosioms piramidėms: jų aukštinių, apotemų ilgių, paviršiaus ploto ir tūrio skaičiavimams. Testą sudaro 12 klausimų.

Lygmuo

Tikimybės

Skaičiavimai

Paprastųjų tikimybių skaičiavimas, naudojantis formule P(A) = m/n. Tikimybių skaičiavimas pritaikomas uždaviniuose su žaidimo kauliukais, dėžėje esančiais rutuliais ir metų dienomis. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo

Paprastieji ir sudėtiniai procentai

Skaičiavimai

Tekstiniai uždaviniai su procentais, paprastosiomis ir sudėtinėmis palūkanomis, koncentracija. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo

Raidiniai reiškiniai

Reiškiniai

Trupmeniniai (racionalieji) raidiniai reiškiniai ir jų prastinimas. Skaidymo dauginamaisiais taikymas sprendžiant reiškinių prastinimo uždavinius. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo

Trupmeninės lygtys

Lygtys ir nelygybės

Trupmeninių (racionaliųjų) lygčių sprendimas. Reiškinių bendravardiklinimas ir prastinimas. Lygčių sudarymas judėjimo ir darbo uždaviniuose. Testą sudaro 12 klausimų.

Lygmuo

Tekstiniai uždaviniai

Reiškiniai

Tekstiniai uždaviniai: bendro atliekamo darbo uždaviniai, kelias, laikas, greitis, vidutinis greitis, geometrija. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo

Kvadratinės nelygybės. Sistemos

Lygtys ir nelygybės

Kvadratinių nelygybių sprendimas intervalų metodu. Racionaliosios nelygybės. Tiesinių nelygybių sistemų sprendimas. Dviguba nelygybė. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo

Funkcijos

Funkcijos

Tiesinės (tiesės) ir kvadratinės (parabolės) funkcijos. Apibrėžimo ir reikšmių sričių radimas. Koordinačių plokštuma. Grafikai. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo

Stačiojo trikampio trigonometrija

Funkcijos

Teste tikrinamos žinios apie trigonometrinius sąryšius stačiajame trikampyje bei gebėjimą juos taikyti sprendžiant probleminio pobūdžio uždavinius. Keletas uždavinių skirti trigonometrinių reiškinių pertvarkymų, kampų matavimo vienetų (laipsnių ir radianų) sąryšių žinių patikrinimui. Testą sudaro 16 klausimų.

Lygmuo

Apskritimai, tiesės ir kampai

Geometrija

Šio testo klausimai tikrina žinias apie apskritimo lanko ilgio, skritulio ar jo dalies ploto skaičiavimą, apskritimo stygų, liestinių, kirstinių savybes, centrinius ir įbrėžtinius kampus, įbrėžtinius ir apibrėžtinius daugiakampius. Testą sudaro 15 klausimų.

Lygmuo

Erdviniai kūnai

Geometrija

Kubas, stačiakampis gretasienis, ritinys, kūgis, rutulys ir taisyklingoji keturkampė piramidė. Erdvinių figūrų elementai, plotai ir tūriai. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo

Dešimtos klasės kurso kartojimas

Kartojimas

Įvairių dešimtos klasės matematikos temų testas: skaičiavimai, lygtys, nelygybės, geometrija, tekstiniai uždaviniai, funkcijos. Testą sudaro 15 klausimų.

Lygmuo

Dešimtos klasės kurso kartojimas

Kartojimas

Įvairių dešimtos klasės matematikos temų testas: skaičiavimai, lygtys, nelygybės, geometrija, tekstiniai uždaviniai, funkcijos. Testą sudaro 15 klausimų.

Lygmuo

Dešimtos klasės kurso kartojimas

Kartojimas

Įvairių dešimtos klasės matematikos temų testas: skaičiavimai, lygtys, nelygybės, geometrija, tekstiniai uždaviniai, funkcijos. Testą sudaro 15 klausimų.

Lygmuo