eMatematikas Paieška Testai Forumas

10 klasės matematikos testai

Viso kurso kartojimas I

Įvairių dešimtos klasės matematikos temų testas: skaičiavimai, lygtys, nelygybės, geometrija, tekstiniai uždaviniai, funkcijos. Testą sudaro 10 klausimų.

Sudėtingumas: ★☆☆

Viso kurso kartojimas II

Įvairių matematikos uždavinių testas, kuriame kartu prisiminsite ir devintą klasę: skaičiai, skaičiavimai, reiškiniai, funkcijos, lygtys, geometrija. Testą sudaro 10 klausimų.

Sudėtingumas: ★☆☆

Viso kurso kartojimas III

Įvairių dešimtos klasės matematikos temų testas: skaičiavimai, lygtys, nelygybės, geometrija, tekstiniai uždaviniai, funkcijos. Testą sudaro 10 klausimų.

Sudėtingumas: ★★☆

Viso kurso kartojimas IV

Įvairių dešimtos klasės matematikos temų testas: skaičiavimai, lygtys, nelygybės, geometrija, tekstiniai uždaviniai, funkcijos. Testą sudaro 10 klausimų.

Sudėtingumas: ★★★

Paprastieji ir sudėtiniai procentai

Tekstiniai uždaviniai su procentais, paprastosiomis ir sudėtinėmis palūkanomis, koncentracija. Testą sudaro 10 klausimų.

Sudėtingumas: ★★☆

Raidiniai reiškiniai

Trupmeniniai (racionalieji) raidiniai reiškiniai ir jų prastinimas. Skaidymo dauginamaisiais taikymas sprendžiant reiškinių prastinimo uždavinius. Testą sudaro 10 klausimų.

Sudėtingumas: ★★☆

Tekstiniai uždaviniai

Tekstiniai uždaviniai: bendro atliekamo darbo uždaviniai, kelias, laikas, greitis, vidutinis greitis, geometrija. Testą sudaro 10 klausimų.

Sudėtingumas: ★★☆

Kvadratinės nelygybės. Sistemos

Kvadratinių nelygybių sprendimas intervalų metodu. Racionaliosios nelygybės. Tiesinių nelygybių sistemų sprendimas. Dviguba nelygybė. Testą sudaro 10 klausimų.

Sudėtingumas: ★★☆

Funkcijos

Tiesinės (tiesės) ir kvadratinės (parabolės) funkcijos. Apibrėžimo ir reikšmių sričių radimas. Koordinačių plokštuma. Grafikai. Testą sudaro 10 klausimų.

Sudėtingumas: ★☆☆

Erdviniai kūnai

Kubas, stačiakampis gretasienis, ritinys, kūgis, rutulys ir taisyklingoji keturkampė piramidė. Erdvinių figūrų elementai, plotai ir tūriai. Testą sudaro 10 klausimų.

Sudėtingumas: ★★☆