eMatematikas Registruotis Ieškoti

10 klasės matematikos testai

Temos: procentai, reiškiniai, funkcijos, nelygybės ir jų sistemos, racionaliosios lygtys, geometrija, trigonometrija, kombinatorika ir tikimybės.

Devintos klasės kurso kartojimas

Įvairių matematikos uždavinių testas, kuriame kartu prisiminsite ir devintą klasę: skaičiai, skaičiavimai, reiškiniai, funkcijos, lygtys, geometrija. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo ★☆☆

Paprastieji ir sudėtiniai procentai

Tekstiniai uždaviniai su procentais, paprastosiomis ir sudėtinėmis palūkanomis, koncentracija. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo ★★☆

Raidiniai reiškiniai

Trupmeniniai (racionalieji) raidiniai reiškiniai ir jų prastinimas. Skaidymo dauginamaisiais taikymas sprendžiant reiškinių prastinimo uždavinius. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo ★★☆

Trupmeninės lygtys

Trupmeninių (racionaliųjų) lygčių sprendimas. Reiškinių bendravardiklinimas ir prastinimas. Lygčių sudarymas judėjimo ir darbo uždaviniuose. Testą sudaro 12 klausimų.

Lygmuo ★★☆

Tekstiniai uždaviniai

Tekstiniai uždaviniai: bendro atliekamo darbo uždaviniai, kelias, laikas, greitis, vidutinis greitis, geometrija. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo ★★☆

Kvadratinės nelygybės. Sistemos

Kvadratinių nelygybių sprendimas intervalų metodu. Racionaliosios nelygybės. Tiesinių nelygybių sistemų sprendimas. Dviguba nelygybė. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo ★★☆

Funkcijos

Tiesinės (tiesės) ir kvadratinės (parabolės) funkcijos. Apibrėžimo ir reikšmių sričių radimas. Koordinačių plokštuma. Grafikai. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo ★☆☆

Stačiojo trikampio trigonometrija

Teste tikrinamos žinios apie trigonometrinius sąryšius stačiajame trikampyje bei gebėjimą juos taikyti sprendžiant probleminio pobūdžio uždavinius. Keletas uždavinių skirti trigonometrinių reiškinių pertvarkymų, kampų matavimo vienetų (laipsnių ir radianų) sąryšių žinių patikrinimui. Testą sudaro 16 klausimų.

Lygmuo ★★☆

Apskritimai, tiesės ir kampai

Šio testo klausimai tikrina žinias apie apskritimo lanko ilgio, skritulio ar jo dalies ploto skaičiavimą, apskritimo stygų, liestinių, kirstinių savybes, centrinius ir įbrėžtinius kampus, įbrėžtinius ir apibrėžtinius daugiakampius. Testą sudaro 15 klausimų.

Lygmuo ★★☆

Erdviniai kūnai

Kubas, stačiakampis gretasienis, ritinys, kūgis, rutulys ir taisyklingoji keturkampė piramidė. Erdvinių figūrų elementai, plotai ir tūriai. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo ★★☆

Dešimtos klasės kurso kartojimas I

Įvairių dešimtos klasės matematikos temų testas: skaičiavimai, lygtys, nelygybės, geometrija, tekstiniai uždaviniai, funkcijos. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo ★☆☆

Dešimtos klasės kurso kartojimas II

Įvairių dešimtos klasės matematikos temų testas: skaičiavimai, lygtys, nelygybės, geometrija, tekstiniai uždaviniai, funkcijos. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo ★★☆

Dešimtos klasės kurso kartojimas III

Įvairių dešimtos klasės matematikos temų testas: skaičiavimai, lygtys, nelygybės, geometrija, tekstiniai uždaviniai, funkcijos. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo ★★★