eMatematikas Prisijunk Forumas Egzaminų užduotys ONLINE testai

Filtras ()

Pagal kategorijas

Pagal sunkumą

« Sugrįžti į pradžią

Matematikos testai 11 klasei

Reiškiniai, trigonometrija, funkcijos, vektoriai, rodiklinės, logaritminės ir trigonometrinės lygtys, lygčių sistemos, plokštumos geometrija.

Veiksmai su skaičių aibėmis

Laipsniai, šaknys ir logaritmai. Teste tavęs laukia 12 uždavinių. ☑ Natūraliųjų, sveikųjų, racionaliųjų, iracionaliųjų, realiųjų skaičių aibės. Aibių sankirta, sąjunga ir skirtumas.

Lygmuo

Realiojo skaičiaus modulis

Laipsniai, šaknys ir logaritmai. Teste tavęs laukia 11 uždavinių. ☑ Modulio savybių taikymas realiesiems skaičiams. Įvairių reiškinių pertvarkymas ir prastinimas pritaikant modulio savybes.

Lygmuo

Veiksmai su šaknimis

Laipsniai, šaknys ir logaritmai. Teste tavęs laukia 10 uždavinių. ☑ Įvairių reiškinių su šaknimis skaičiavimas ir prastinimas, pritaikant šaknų skaičiavimo taisykles arba savybes.

Lygmuo

Veiksmai su laipsniais

Laipsniai, šaknys ir logaritmai. Teste tavęs laukia 10 uždavinių. ☑ Įvairių reiškinių su laipsniais skaičiavimas ir prastinimas, pritaikant laipsnių skaičiavimo taisykles arba savybes.

Lygmuo

Logaritmų skaičiavimai

Laipsniai, šaknys ir logaritmai. Teste tavęs laukia 11 uždavinių. ☑ Logaritmo apibrėžimas. Įvairių logaritminių reiškinių skaičiavimas ir prastinimas, logaritmų savybės, pagrindo keitimas.

Lygmuo

Aritmetinė progresija

Progresijos. Teste tavęs laukia 15 uždavinių. ☑ Šiame teste tikrinamos žinios apie aritmetinę progresiją: jos bendrojo nario, pirmųjų n narių sumos formules. Paskutiniai uždaviniai skirti aritmetinės progresijos taikymams.

Lygmuo

Geometrinė progresija

Progresijos. Teste tavęs laukia 14 uždavinių. ☑ Šiame teste tikrinamos žinios apie geometrinę progresiją: jos bendrojo nario, pirmųjų n narių, sumos formules, nykstamąją geometrinę progresiją ir jos visų narių sumą.

Lygmuo

Iracionaliosios lygtys

Lygtys. Teste tavęs laukia 10 uždavinių. ☑ Nagrinėjamos iracionaliosios lygtys, kurių nežinomasis yra po kvadratinės šaknies ženklu. Lygties sprendinių tikrinimas ir jų skaičiaus nustatymas.

Lygmuo

Logaritminės lygtys

Lygtys. Teste tavęs laukia 10 uždavinių. ☑ Nagrinėjamos nesudėtingos lygtys, kurių nežinomasis yra logaritmo reiškinyje. Logaritminių lygčių sprendimas įvedant naują nežinomąjį.

Lygmuo

Rodiklinės lygtys

Lygtys. Teste tavęs laukia 10 uždavinių. ☑ Nagrinėjamos nesudėtingos lygtys, kurių nežinomasis yra laipsnio rodiklyje. Pagrindų vienodinimas ir kitų savybių taikymas. Naujo nežinomojo įvedimas.

Lygmuo

Lygtys su moduliu

Lygtys. Teste tavęs laukia 10 uždavinių. ☑ Nagrinėjamos nesudėtingos lygtys su moduliais. Sprendžiame tokias lygtis, naudojantis modulio apibrėžimu. Tikriname atsakymus ir nustatome sprendinių skaičių.

Lygmuo

Tekstiniai uždaviniai

Lygtys. Teste tavęs laukia 10 uždavinių. ☐ Tekstiniai uždaviniai: kelias, laikas, greitis, procentai ekonomikoje.

Lygmuo

Tekstiniai uždaviniai

Lygtys. Teste tavęs laukia 10 uždavinių. ☐ Tekstiniai uždaviniai: bendro darbo uždaviniai, kelias, laikas, greitis, vidutinis greitis, procentai, skaičiaus radimas.

Lygmuo

Racionaliosios nelygybės

Nelygybės. Teste tavęs laukia 10 uždavinių. ☑ Racionaliųjų nelygybių sprendimas intervalų metodu. Nelygybių sprendinių intervalai ir sveikųjų sprendinių paieška.

Lygmuo

Rodiklinės nelygybės

Nelygybės. Teste tavęs laukia 10 uždavinių. ☑ Nagrinėjamos nelygybės, kurių nežinomasis yra laipsnio rodiklyje. Nelygybes patogu spręsti suvienodinant pagrindus.

Lygmuo

Logaritminės nelygybės

Nelygybės. Teste tavęs laukia 10 uždavinių. ☑ Nagrinėjamos nesudėtingos nelygybės, kurių nežinomasis yra logaritmo reiškinyje. Logaritmo apibrėžimo srities radimas.

Lygmuo

Vektoriai

Vektoriai. Teste tavęs laukia 14 uždavinių. ☐ Plokštumos ir erdvės vektoriai, vektorių koordinatės, ilgis, vienetiniai vektoriai, vektorių skaliarinė sandauga, kampas tarp vektorių, vektorių statmenumo ir kolinearumo sąlygos.

Lygmuo

Trigonometrinės funkcijos

Funkcijos. Teste tavęs laukia 10 uždavinių. ☑ Nagrinėjamos pagrindinės trigonometrinės funkcijos. Funkcijos apibrėžimo, reikšmių sritis, funkcijos grafiko eskizai, lyginumas, funkcijos mažiausias teigiamas periodas, funkcijos nuliai, funkcijos didžiausioji ir mažiausioji reikšmės visoje apibrėžimo srityje ir nurodytame intervale.

Lygmuo