ematematikas Registruotis Ieškoti

11 klasės matematikos testai

Reiškiniai, trigonometrija, funkcijos, vektoriai, rodiklinės, logaritminės ir trigonometrinės lygtys, lygčių sistemos, plokštumos geometrija.

Dešimtos klasės kurso kartojimas

Įvairių dešimtos klasės matematikos temų testas: skaičiavimai, lygtys, nelygybės, geometrija, tekstiniai uždaviniai, funkcijos. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo ★☆☆

Laipsniai ir reiškiniai

Skaitinių ir raidinių reiškinių prastinimas, reikšmių apskaičiavimas. Laipsnių ir šaknų savybės, jų pritaikymas suprastinant reiškinius. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo ★☆☆

Lygtys ir nelygybės. Sistemos

Kvadratinės, racionaliosios ir modulinės lygtys. Kvadratinės ir racionaliosios nelygybės. Lygčių ir nelygybių sistemos. Intervalai, didžiausias ir mažiausias sprendiniai. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo ★☆☆

Rodiklinės funkcijos ir logaritmai

Rodiklinės lygtys ir nelygybės. Logaritminės lygtys ir nelygybės. Savybių taikymas, apibrėžimo sritys, intervalai. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo ★☆☆

Trigonometrija

Trigonometrinės funkcijos, jų savybės, periodai. Trigonometriniai reiškiniai ir jų prastinimas. Funkcijų ženklai ketvirčiuose. Trigonometrinės lygtys ir nelygybės. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo ★☆☆

Vektoriai

Plokštumos ir erdvės vektoriai, vektorių koordinatės, ilgis, vienetiniai vektoriai, vektorių skaliarinė sandauga, kampas tarp vektorių, vektorių statmenumo ir kolinearumo sąlygos. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo ★☆☆

Vektoriai

Šiame teste tikrinamos žinios apie plokštumos bei erdvės vektorius: jų reiškimą kitais vektoriais, kampo tarp vektorių radimą, skaliarinės sandaugos skaičiavimą, vektorių kolinearumo ir statmenumo sąlygų taikymą. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo ★★★

Planimetrija

Planimetrijos uždaviniai su atkarpomis, apskritimais, trikampiais, keturkampiais, įbrėžtomis ir apibrėžtomis figūromis. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo ★★☆

Vienuoliktos klasės kurso kartojimas

Įvairių vienuoliktos klasės matematikos temų testas: šaknys, laipsniai, modulis, rodiklinės ir logaritminės lygtys, trigonometrinės funkcijos, tekstiniai uždaviniai. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo ★☆☆