eMatematikas.lt
Testai Forumas Prisijungti        

12 klasės matematikos testai

Progresijos ir sekos, nelygybės, erdviniai kūnai, išvestinės ir integralai, trigonometrija, stereometrija, tikimybės ir statistika, pasirengimas VBE.

Geometrinė progresija

Šiame teste tikrinamos žinios apie geometrinę progresiją: jos bendrojo nario, pirmųjų n narių, sumos formules, nykstamąją geometrinę progresiją ir jos visų narių sumą. Klausimų: 17 • Autorius: Tomas • Lygis: ★★★

Aritmetinė progresija

Šiame teste tikrinamos žinios apie aritmetinę progresiją: jos bendrojo nario, pirmųjų n narių sumos formules. Paskutiniai uždaviniai skirti aritmetinės progresijos taikymams. Klausimų: 18 • Autorius: Tomas • Lygis: ★★☆

Plokštumos ir erdvės vektoriai

Šiame teste tikrinamos žinios apie plokštumos bei erdvės vektorius: jų reiškimą kitais vektoriais, kampo tarp vektorių radimą, skaliarinės sandaugos skaičiavimą, vektorių kolinearumo ir statmenumo sąlygų taikymą. Kai kuriems uždaviniams išspręsti reikalingos planimetrijos bei stereometrijos žinios. Klausimų: 10 • Autorius: Tomas • Lygis: ★★★

Integralai ir jų taikymas

Pirmykščių funkcijų radimas, apibrėžtinių integralų skaičiavimas, kreivių apriboto ploto skaičiavimas panaudojant integralą. Klausimų: 8 • Autorius: Vitalijus • Lygis: ★☆☆

Išvestinės ir jų taikymas

Funkcijų išvestinių skaičiavimas, didžiausia ir mažiausia reikšmės, didžiausia ir mažiausia reikšmės intervale, liestinės lygtis, probleminių uždavinių sprendimas pritaikant išvestines. Klausimų: 10 • Autorius: Vitalijus • Lygis: ★☆☆

Vektoriai

Plokštumos ir erdvės vektoriai, vektorių koordinatės, ilgis, vienetiniai vektoriai, vektorių skaliarinė sandauga, kampas tarp vektorių, vektorių statmenumo ir kolinearumo sąlygos. Klausimų: 10 • Autorius: Vitalijus • Lygis: ★☆☆

Planimetrija

Planimetrijos uždaviniai su atkarpomis, apskritimais, trikampiais, keturkampiais, įbrėžtomis ir apibrėžtomis figūromis. Klausimų: 10 • Autorius: Vitalijus • Lygis: ★★☆

Tikimybių teorija

Tikimybių teorijos taikymas sprendžiant tekstinius uždavinius su priklausomais ir nepriklausomais įvykiais. Klausimų: 10 • Autorius: Vitalijus • Lygis: ★★☆

Kombinatorika

Įvairūs tekstiniai kombinatorikos uždaviniai, kuriems spręsti pasitelkiamos kėlinių, gretinių ir derinių formulės. Klausimų: 12 • Autorius: Vitalijus • Lygis: ★★☆