eMatematikas Registruotis Ieškoti

3-4 klasės matematikos testai

Temos: veiksmai su skaičiais, reiškinių reikšmės, plokštumos ir erdvės figūros, matai ir matavimai, duomenų nagrinėjimas, tekstiniai uždaviniai.

Aritmetika

Sudėtis

Lavink savo sudėties gebėjimus sudėdamas įvairius skaičius eilute arba stulpeliu. Testą sudaro 18 klausimų.
Skaičiai užduotyje bus parenkami atsitiktine tvarka!

Lygmuo ★☆☆

Atimtis

Lavink savo atimties gebėjimus atimdamas įvairius skaičius eilute arba stulpeliu. Testą sudaro 18 klausimų.
Skaičiai užduotyje bus parenkami atsitiktine tvarka!

Lygmuo ★☆☆

Daugyba

Lavink savo daugybos gebėjimus daugindamas įvairius skaičius eilute arba stulpeliu. Testą sudaro 18 klausimų.
Skaičiai užduotyje bus parenkami atsitiktine tvarka!

Lygmuo ★☆☆

Dalyba

Lavink savo dalybos gebėjimus dalindamas įvairius skaičius eilute arba stulpeliu. Testą sudaro 18 klausimų.
Skaičiai užduotyje bus parenkami atsitiktine tvarka!

Lygmuo ★☆☆

Mišrieji veiksmai

Mišrieji skaičiavimai: sudėtis, atimtis, daugyba arba dalyba vienoje užduotyje. Testą sudaro 18 klausimų.
Skaičiai užduotyje bus parenkami atsitiktine tvarka!

Lygmuo ★★☆

Dalyba su liekana

Padalink nurodytus skaičius ir užrašyk liekaną, kurią gauni dalindamas. Testą sudaro 18 klausimų.
Skaičiai užduotyje bus parenkami atsitiktine tvarka!

Lygmuo ★☆☆

Žodžiais aprašyti aritmetiniai veiksmai

Atlik sąlygose aprašytus aritmetinius veiksmus ir gauk reikiamą atsakymą. Testą sudaro 10 klausimų.
Skaičiai užduotyje bus parenkami atsitiktine tvarka!

Lygmuo ★★☆

Skaičiavimai

Lygtys

Kas turi būti parašyta vietoj kvadratėlio, kad duotoji lygybė būtų teisinga. Testą sudaro 16 klausimų.
Skaičiai užduotyje bus parenkami atsitiktine tvarka!

Lygmuo ★★☆

Sudėtingesnės lygtys

Kas turi būti parašyta vietoj kvadratėlio, kad duotoji lygybė būtų teisinga. Testą sudaro 10 klausimų.
Skaičiai užduotyje bus parenkami atsitiktine tvarka!

Lygmuo ★★★

Nelygybės

Kas turi būti parašyta vietoj kvadratėlio, kad duotoji nelygybė būtų teisinga. Testą sudaro 16 klausimų.
Skaičiai užduotyje bus parenkami atsitiktine tvarka!

Lygmuo ★★☆

Tekstiniai uždaviniai

Testas, skirtas patikrinti sugebėjimą spręsti elementarius tekstinius matematikos uždavinius su įvairiais judėjimo, pinigų, daiktų, figūrų, produktų ar žmonių skaičiavimais. Testą sudaro 12 klausimų.

Lygmuo ★☆☆

Matavimo vienetai

Ilgio, masės, laiko, tūrio ir talpos matavimo vienetai. Jų smulkinimas arba stambinimas. Testą sudaro 25 klausimai.
Skaičiai užduotyje bus parenkami atsitiktine tvarka!

Lygmuo ★☆☆

Pinigų skaičiavimas

Pinigų, pateiktų eurais ir centais, sumos ir skirtumo skaičiavimai. Testą sudaro 10 klausimų.
Skaičiai užduotyje bus parenkami atsitiktine tvarka!

Lygmuo ★☆☆

Sugalvotas skaičius

Pagal pateiktus uždavinio duomenis pamėgink atsekti sugalvotą skaičių. Testą sudaro 10 klausimų.
Skaičiai užduotyje bus parenkami atsitiktine tvarka!

Lygmuo ★★☆

Geometrija

Ilgis, plotis, perimetras ir plotas

Kvadratas, stačiakampis, trikampis. Jų ilgio, pločio, perimetro ir ploto skaičiavimas. Testą sudaro 10 klausimų.
Skaičiai užduotyje bus parenkami atsitiktine tvarka!

Lygmuo ★★☆

Sudėtingesni perimetrai ir plotai

Sudėtingesnių geometrinių figūrų perimetro ir ploto skaičiavimai, kurie reikalauja didesnio pastabumo. Testą sudaro 10 klausimų.
Skaičiai užduotyje bus parenkami atsitiktine tvarka!

Lygmuo ★★★

Kartojimas

Ketvirtos klasės kurso kartojimas

Testas skirtas pasitikrinti pradinės mokyklos matematikos kursą. Teste rasi aritmetikos, įvairių skaičiavimų, matavimo vienetų, geometrijos, tekstinių uždavinių. Testą sudaro 18 klausimų.

Lygmuo ★☆☆