eMatematikas Registruotis Ieškoti

3-4 klasės matematikos testai

Temos: veiksmai su skaičiais, reiškinių reikšmės, plokštumos ir erdvės figūros, matai ir matavimai, duomenų nagrinėjimas, tekstiniai uždaviniai.

3-4

Sudėtis

Lavink savo sudėties gebėjimus sudėdamas įvairius skaičius eilute arba stulpeliu. Testą sudaro 18 klausimų.
Skaičiai užduotyje yra parenkami atsitiktiniu būdu!

Lygmuo ★☆☆

3-4

Atimtis

Lavink savo atimties gebėjimus atimdamas įvairius skaičius eilute arba stulpeliu. Testą sudaro 18 klausimų.
Skaičiai užduotyje yra parenkami atsitiktiniu būdu!

Lygmuo ★☆☆

3-4

Daugyba

Lavink savo daugybos gebėjimus daugindamas įvairius skaičius eilute arba stulpeliu. Testą sudaro 18 klausimų.
Skaičiai užduotyje yra parenkami atsitiktiniu būdu!

Lygmuo ★☆☆

3-4

Dalyba

Lavink savo dalybos gebėjimus dalindamas įvairius skaičius eilute arba stulpeliu. Testą sudaro 18 klausimų.
Skaičiai užduotyje yra parenkami atsitiktiniu būdu!

Lygmuo ★☆☆

3-4

Mišrieji veiksmai

Mišrieji skaičiavimai: sudėtis, atimtis, daugyba arba dalyba vienoje užduotyje. Testą sudaro 18 klausimų.
Skaičiai užduotyje yra parenkami atsitiktiniu būdu!

Lygmuo ★★☆

3-4

Dalyba su liekana

Padalink nurodytus skaičius ir užrašyk liekaną, kurią gauni dalindamas. Testą sudaro 18 klausimų.
Skaičiai užduotyje yra parenkami atsitiktiniu būdu!

Lygmuo ★☆☆

3-4

Žodžiais aprašyti aritmetiniai veiksmai

Atlik sąlygose aprašytus aritmetinius veiksmus ir gauk reikiamą atsakymą. Testą sudaro 10 klausimų.
Skaičiai užduotyje yra parenkami atsitiktiniu būdu!

Lygmuo ★★☆

3-4

Lygtys

Kas turi būti parašyta vietoj kvadratėlio, kad duotoji lygybė būtų teisinga. Testą sudaro 16 klausimų.
Skaičiai užduotyje yra parenkami atsitiktiniu būdu!

Lygmuo ★★☆

3-4

Sudėtingesnės lygtys

Kas turi būti parašyta vietoj kvadratėlio, kad duotoji lygybė būtų teisinga. Testą sudaro 10 klausimų.
Skaičiai užduotyje yra parenkami atsitiktiniu būdu!

Lygmuo ★★★

3-4

Nelygybės

Kas turi būti parašyta vietoj kvadratėlio, kad duotoji nelygybė būtų teisinga. Testą sudaro 16 klausimų.
Skaičiai užduotyje yra parenkami atsitiktiniu būdu!

Lygmuo ★★☆

3-4

Tekstiniai uždaviniai

Testas, skirtas patikrinti sugebėjimą spręsti elementarius tekstinius matematikos uždavinius su įvairiais judėjimo, pinigų, daiktų, figūrų, produktų ar žmonių skaičiavimais. Testą sudaro 12 klausimų.

Lygmuo ★☆☆

3-4

Matavimo vienetai

Ilgio, masės, laiko, tūrio ir talpos matavimo vienetai. Jų smulkinimas arba stambinimas. Testą sudaro 25 klausimai.
Skaičiai užduotyje yra parenkami atsitiktiniu būdu!

Lygmuo ★☆☆

3-4

Pinigų skaičiavimas

Pinigų, pateiktų eurais ir centais, sumos ir skirtumo skaičiavimai. Testą sudaro 10 klausimų.
Skaičiai užduotyje yra parenkami atsitiktiniu būdu!

Lygmuo ★☆☆

3-4

Sugalvotas skaičius

Pagal pateiktus uždavinio duomenis pamėgink atsekti sugalvotą skaičių. Testą sudaro 10 klausimų.
Skaičiai užduotyje yra parenkami atsitiktiniu būdu!

Lygmuo ★★☆

3-4

Ilgis, plotis, perimetras ir plotas

Kvadratas, stačiakampis, trikampis. Jų ilgio, pločio, perimetro ir ploto skaičiavimas. Testą sudaro 10 klausimų.
Skaičiai užduotyje yra parenkami atsitiktiniu būdu!

Lygmuo ★★☆

3-4

Sudėtingesni perimetrai ir plotai

Sudėtingesnių geometrinių figūrų perimetro ir ploto skaičiavimai, kurie reikalauja didesnio pastabumo. Testą sudaro 10 klausimų.
Skaičiai užduotyje yra parenkami atsitiktiniu būdu!

Lygmuo ★★★

3-4

Ketvirtos klasės kurso kartojimas I

Testas skirtas pasitikrinti pradinės mokyklos matematikos kursą. Teste rasi aritmetikos, įvairių skaičiavimų, matavimo vienetų, geometrijos, tekstinių uždavinių. Testą sudaro 18 klausimų.

Lygmuo ★☆☆

3-4

Ketvirtos klasės kurso kartojimas II

Testas skirtas pasitikrinti pradinės mokyklos matematikos kursą. Teste rasi aritmetikos, įvairių skaičiavimų, matavimo vienetų, geometrijos, tekstinių uždavinių. Testą sudaro 18 klausimų.

Lygmuo ★★☆

3-4

Ketvirtos klasės kurso kartojimas III

Testas skirtas pasitikrinti pradinės mokyklos matematikos kursą. Teste rasi aritmetikos, įvairių skaičiavimų, matavimo vienetų, geometrijos, tekstinių uždavinių. Testą sudaro 18 klausimų.

Lygmuo ★★★