eMatematikas Paieška Testai Forumas

5 klasės matematikos testai

Viso kurso kartojimas

Įvairių penktos klasės matematikos temų testas: skaičiavimai, matavimai, lygtys, geometrija, tekstiniai uždaviniai. Testą sudaro 10 klausimų.

Sudėtingumas: ★☆☆

Matavimo vienetai

Ilgio, ploto ir masės matavimo vienetų konvertavimas iš vienų į kitus. Arai ir hektarai. Žemėlapiai ir mastelis. Testą sudaro 12 klausimų.

Sudėtingumas: ★☆☆

Tekstiniai uždaviniai

Testas, skirtas pakartoti ketvirtoje klasėje įgytas matematikos žinias. Nesudėtingi tekstiniai uždaviniai su įvairiais judėjimo, pinigų, daiktų, figūrų, produktų ar žmonių skaičiavimais. Testą sudaro 10 klausimų.

Sudėtingumas: ★☆☆

Figūrų plotai

Kvadrato, stačiakampio ir stačiojo trikampio ploto skaičiavimai. Perimetro skaičiavimas. Matavimo vienetų konvertavimas. Testą sudaro 10 klausimų.

Sudėtingumas: ★★☆

Lygtys ir reiškiniai

Elementariųjų lygčių sprendimas surandant nežinomo x reikšmę. Lygčių sudarymas. Skaitiniai ir raidiniai reiškiniai. Testą sudaro 10 klausimų.

Sudėtingumas: ★☆☆

Trupmenos ir procentai

Paprastosios trupmenos. Skaičiaus dalies ieškojimas. Procentinė skaičiaus dalis. Procentai tekstiniuose uždaviniuose. Testą sudaro 10 klausimų.

Sudėtingumas: ★☆☆

Dešimtainės trupmenos

Paprastųjų trupmenų vertimas dešimtosiomis ir atvirkščiai. Pagrindiniai aritmetiniai veiksmai su dešimtosiomis trupmenomis. Testą sudaro 10 klausimų.

Sudėtingumas: ★☆☆