ematematikas Registruotis Ieškoti

5 klasės matematikos testai

Skaičiai, matavimai, kampai, trikampiai ir keturkampiai, plotai, erdviniai kūnai, reiškiniai, lygtys ir nelygybės, trupmenos, duomenys.

Ketvirtos klasės kurso kartojimas

Testas, skirtas patikrinti sugebėjimą spręsti elementarius tekstinius matematikos uždavinius su įvairiais judėjimo, pinigų, daiktų, figūrų, produktų ar žmonių skaičiavimais. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo ★☆☆

Natūralieji skaičiai

Natūraliųjų skaičių sudėtis, atimtis, daugyba ir dalyba. Visi šie veiksmai su natūraliaisiais skaičiais turi būti panaudoti sprendžiant šiame teste pateiktus tekstinius uždavinius. Testą sudaro 12 klausimų.

Lygmuo ★☆☆

Matavimo vienetai

Ilgio, ploto ir masės matavimo vienetų konvertavimas iš vienų į kitus. Arai ir hektarai. Žemėlapiai ir mastelis. Testą sudaro 12 klausimų.

Lygmuo ★☆☆

Laikrodis ir kampai

Šiame teste yra tikrinami kampų matavimo laikrodžiuose gebėjimai. Judėdamos klasikinio laikrodžio minutinė ir valandinė rodyklės sudaro vis kitokius kampus, kuriuos čia ir reikės mokėti paskaičiuoti. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo ★★☆

Trikampiai ir keturkampiai

Trikampių ir keturkampių perimetrų skaičiavimai, nežinomų kampų ir kraštinių paieškos. Testo įveikimui reikalingos geros trikampių, keturkampių ir gretutinių kampų sumos žinios. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo ★☆☆

Figūrų plotai

Kvadrato, stačiakampio ir stačiojo trikampio ploto skaičiavimai. Perimetro skaičiavimas. Matavimo vienetų konvertavimas. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo ★★☆

Lygtys ir reiškiniai

Elementariųjų lygčių sprendimas surandant nežinomo x reikšmę. Lygčių sudarymas. Skaitiniai ir raidiniai reiškiniai. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo ★☆☆

Trupmenos ir procentai

Paprastosios trupmenos. Skaičiaus dalies ieškojimas. Procentinė skaičiaus dalis. Procentai tekstiniuose uždaviniuose. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo ★☆☆

Dešimtainės trupmenos

Paprastųjų trupmenų vertimas dešimtosiomis ir atvirkščiai. Pagrindiniai aritmetiniai veiksmai su dešimtosiomis trupmenomis. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo ★☆☆

Penktos klasės kurso kartojimas

Įvairių penktos klasės matematikos temų testas: skaičiavimai, matavimai, lygtys, geometrija, tekstiniai uždaviniai. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo ★☆☆