eMatematikasMatematikos resursai internete Registruotis Ieškoti...

6 klasės matematikos testai

Viso kurso kartojimas

Įvairių šeštos klasės matematikos temų testas: skaičiai ir skaičiavimai, dalumas, trupmenos, geometrija. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo ★★☆

Natūralieji skaičiai

Šis testas skirtas patikrinti jūsų žinias apie natūraliuosius skaičius: skaičių klases, skyrius, skaičių apvalinimą, dalumo požymius, skaičiaus kartotinius, daliklius, pirminius, sudėtinius skaičius, skaičiaus skaidymą pirminiais dauginamaisiais. Testą sudaro 16 klausimų.

Lygmuo ★★☆

Trupmeniniai skaičiai

Trupmeninių skaičių apvalinimas, paties skaičiaus arba jo dalies radimas, procentų vertimas trupmena, mišrieji skaičiai, taisyklingos ir netaisyklingos trupmenos. Testą sudaro 12 klausimų.

Lygmuo ★☆☆

Paprastosios trupmenos

Paprastųjų trupmenų su vienodais ir skirtingais vardikliais sudėtis, atimtis, daugyba, dalyba, trupmenų prastinimas ir sveikosios dalies atskyrimas, veiksmų eiliškumas didesniuose skaičiavimuose. Testą sudaro 12 klausimų.

Lygmuo ★☆☆

Lygtys ir nelygybės

Paprasčiausių lygčių sprendimo uždaviniai ir jų sprendinių gavimas, nelygybių sprendimas ir nelygybių sprendimo pritaikymas tam tikrose situacijose, natūralieji skaičiai. Testą sudaro 12 klausimų.

Lygmuo ★☆☆

Tarpusavyje susiję dydžiai

Šio testo klausimai tikrina žinias apie: taško koordinates koordinatiniame kampe, sumažintos, padidintos, realaus dydžio figūros atvaizdo ar žemėlapio mastelius, tiesiogiai proporcingus dydžius ir jų priklausomybės reiškimo būdus. Testą sudaro 15 klausimų.

Lygmuo ★★☆

Plokštumos figūros

Šiame teste tikrinamos žinios apie plokštumos figūras. Klausimai apima tokias temas, kaip: kampų, trikampių rūšys, daugiakampio perimetro, ploto, kampų sumos, apskritimo ilgio ir jo ribojamo ploto skaičiavimas. Šio testo užduotis rekomenduotina spręsti jau praėjus veiksmus su paprastosiomis ir mišriosiomis trupmenomis. Testą sudaro 17 klausimų.

Lygmuo ★★☆

Tūris ir jo matavimo vienetai

Teste tikrinamos kubo ir stačiakampio gretasienio tūrio skaičiavimo žinios, gebėjimai suprasti talpos ir tūrio matavimo vienetus, jų sąryšius ir mokėti juos konvertuoti tarpusavyje. Testą sudaro 12 klausimų.

Lygmuo ★★☆