eMatematikas Forumas Egzaminai Testai

Matematikos testai 6 klasei

Natūralieji ir sveikieji skaičiai, trupmenos, reiškiniai, plokštumos ir erdvės figūros, tūriai, tarpusavyje susiję dydžiai, duomenų rinkimas.

VISO [14]

Penktos klasės kurso kartojimas

Įvairių penktos klasės matematikos temų testas: skaičiavimai, matavimai, lygtys, geometrija, tekstiniai uždaviniai. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo ★☆☆

Natūralieji skaičiai

Šis testas skirtas patikrinti jūsų žinias apie natūraliuosius skaičius: skaičių klases, skyrius, skaičių apvalinimą, dalumo požymius, skaičiaus kartotinius, daliklius, pirminius, sudėtinius skaičius, skaičiaus skaidymą pirminiais dauginamaisiais. Testą sudaro 16 klausimų.

Lygmuo ★★☆

Trupmeniniai skaičiai

Trupmeninių skaičių apvalinimas, paties skaičiaus arba jo dalies radimas, procentų vertimas trupmena, mišrieji skaičiai, taisyklingos ir netaisyklingos trupmenos. Testą sudaro 12 klausimų.

Lygmuo ★☆☆

Paprastosios trupmenos

Paprastųjų trupmenų su vienodais ir skirtingais vardikliais sudėtis, atimtis, daugyba, dalyba, trupmenų prastinimas ir sveikosios dalies atskyrimas, veiksmų eiliškumas didesniuose skaičiavimuose. Testą sudaro 12 klausimų.

Lygmuo ★☆☆

Lygtys ir nelygybės

Paprasčiausių lygčių sprendimo uždaviniai ir jų sprendinių gavimas, nelygybių sprendimas ir nelygybių sprendimo pritaikymas tam tikrose situacijose, natūralieji skaičiai. Testą sudaro 12 klausimų.

Lygmuo ★☆☆

Tarpusavyje susiję dydžiai

Šio testo klausimai tikrina žinias apie: taško koordinates koordinatiniame kampe, sumažintos, padidintos, realaus dydžio figūros atvaizdo ar žemėlapio mastelius, tiesiogiai proporcingus dydžius ir jų priklausomybės reiškimo būdus. Testą sudaro 15 klausimų.

Lygmuo ★★☆

Plokštumos figūros

Šiame teste tikrinamos žinios apie plokštumos figūras. Klausimai apima tokias temas, kaip: kampų, trikampių rūšys, daugiakampio perimetro, ploto, kampų sumos, apskritimo ilgio ir jo ribojamo ploto skaičiavimas. Šio testo užduotis rekomenduotina spręsti jau mokant veiksmus su trupmenomis. Testą sudaro 17 klausimų.

Lygmuo ★★☆

Erdviniai kūnai

Šis testas tikrina jūsų žinias apie erdvinius kūnus, vadinamus briaunainiais. Daugiausiai dėmesio skiriama stačiosioms prizmėms: jų elementų skaičiaus radimui, išklotinėms, pagrindo, šoninio, viso paviršiaus ploto apskaičiavimui. Taip pat keletas klausimų yra apie piramides. Testą sudaro 12 klausimų.

Lygmuo ★★☆

Tūris ir jo matavimo vienetai

Teste tikrinamos kubo ir stačiakampio gretasienio tūrio skaičiavimo žinios, gebėjimai suprasti talpos ir tūrio matavimo vienetus, jų sąryšius ir mokėti juos konvertuoti tarpusavyje. Testą sudaro 12 klausimų.

Lygmuo ★★☆

Duomenys ir rinkiniai

Testas tikrina jūsų gebėjimus nagrinėti stulpelines, stačiakampes, skritulines, linijines diagramas, braižyti stulpelinę, stačiakampę diagramas pagal lentele pateiktus duomenis. Kita dalis klausimų skirti rinkinių išrašymui naudojantis galimybių medžiu ar lentele bei jų skaičiaus nustatymui. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo ★★☆

Sveikieji skaičiai

Testas skirtas pasitikrinti žinias apie sveikuosius skaičius bei kitus teigiamus ir neigiamus skaičius: jų vaizdavimą skaičių tiesėje, palyginimą. Taip pat yra užduočių apie skaičiaus modulį, taškus koordinačių plokštumoje. Testą sudaro 12 klausimų.

Lygmuo ★★☆

Šeštos klasės kurso kartojimas

Įvairių šeštos klasės matematikos temų testas: skaičiai ir skaičiavimai, dalumas, trupmenos, geometrija. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo ★☆☆

Šeštos klasės kurso kartojimas

Įvairių šeštos klasės matematikos temų testas: skaičiai ir skaičiavimai, dalumas, trupmenos, geometrija. Testą sudaro 14 klausimų.

Lygmuo ★★☆

Šeštos klasės kurso kartojimas

Įvairių šeštos klasės matematikos temų testas: skaičiai ir skaičiavimai, dalumas, trupmenos, geometrija. Testą sudaro 14 klausimų.

Lygmuo ★★★

Vbe užduotys Ankstesnių metų matematikos vbe užduotys ir atsakymai.