eMatematikas Forumas VBE užduotys Testai

Filtras

Pagal kategorijas

Pagal sunkumo lygmenį

Matematikos testai 7 klasei

Duomenys, teigiami ir neigiami skaičiai, laipsnių savybės, reiškiniai, lygtys, procentai, kampai ir tiesės, trikampiai ir keturkampiai, erdviniai kūnai.

VISO [15]

Šeštos klasės kurso kartojimas

Kartojimas

Įvairių šeštos klasės matematikos temų testas: skaičiai ir skaičiavimai, dalumas, trupmenos, geometrija. Testą sudaro 14 kl.

Lygmuo

Duomenys

Skaičiavimai

Lentelėje arba diagramoje pateiktų duomenų skaitymas. Turimų duomenų kiekio, modos, medianos ir vidurkio skaičiavimas. Teste bus keli tekstiniai uždaviniai reikalaujantys gero duomenų vidurkio supratimo. Testą sudaro 16 kl.

Lygmuo

Veiksmai su teigiamaisiais ir neigiamaisiais skaičiais

Skaičiavimai

Testas skirtas pakartoti skaičiaus modulio sąvoką, teigiamų, neigiamų skaičių palyginimą, dešimtaines periodines trupmenas. Reikia žinoti priešingų, atvirkštinių skaičių sąvokas, kaip atliekama teigiamų ir neigiamų skaičių sudėtis, atimtis, daugyba, dalyba. Testą sudaro 14 kl.

Lygmuo

Laipsniai

Skaičiavimai

Teigiamų ir neigiamų skaičių, paprastųjų ir dešimtainių trupmenų kėlimas natūraliuoju laipsniu. Skaitinių reiškinių, kuriuose yra laipsnių, skaičiavimas. Testą sudaro 14 kl.

Lygmuo

Veiksmai su laipsniais

Skaičiavimai

Laipsnių su vienodais arba skirtingais pagrindais skaičiavimai. Laipsnių savybių pritaikymas paprastuose ir sudėtinguose reiškinių skaičiavimuose. Testą sudaro 14 kl.

Lygmuo

Reiškiniai

Lygtys ir reiškiniai

Raidinių reiškinių sudarymas ir reikšmių radimas. Veiksmai su vienanariais ir daugianariais. Įvairių reiškinių prastinimas. Testą sudaro 14 kl.

Lygmuo

Paprastos lygtys

Lygtys ir reiškiniai

Paprastųjų lygčių sprendimas, kai nežinomasis x yra vienoje lygties pusėje. Nežinomojo x paieška reikalauja nesudėtingų žingsnių ir pertvarkymų. Testą sudaro 14 kl.

Lygmuo

Sudėtingesnės lygtys

Lygtys ir reiškiniai

Sudėtingesniųjų lygčių sprendimas, kai turime nežinomųjų abiejose pusėse arba skliaustus. Nežinomojo x paieška reikalauja sudėtingesnių žingsnių, atskliaudimo žinių ir pertvarkymų. Testą sudaro 14 kl.

Lygmuo

Lygčių sudarymas

Lygtys ir reiškiniai

Tekstinių uždavinių sprendimas sudarant įvairaus sudėtingumo lygtis ir jas išsprendžiant. Lygčių sudarymui naudojame nežinomajį x ir su juo gaunamus reiškinius. Testą sudaro 12 kl.

Lygmuo

Procentai

Skaičiavimai

Procentų pavertimas paprastosiomis ir dešimtainėmis trupmenomis. Skaičiaus dalies radimas ir viso skaičiaus paieškos, kai žinoma jo dalis. Tekstinių uždavinių su procentais sprendimas. Testą sudaro 12 kl.

Lygmuo

Kampai ir tiesės

Geometrija

Testas tikrina jūsų žinias apie kampų rūšis, kampų pusiaukampines, kryžminių, gretutinių kampų savybes, kampus, kurie susidaro dvi lygiagrečias tieses kertant trečiajai, tiesių tarpusavio padėtis, tiesių lygiagretumo požymius. Testą sudaro 12 kl.

Lygmuo

Trikampiai

Geometrija

Testas tikrina jūsų žinias apie trikampius: trikampio perimetro skaičiavimą, kampų didumų sumą, trikampių rūšis pagal kampus, trikampio pusiaukraštines, pusiaukampines, aukštines, trikampio nelygybę, trikampių lygumo požymius. Testą sudaro 12 kl.

Lygmuo

Trapecijos ir lygiagretainiai

Geometrija

Testo klausimai tikrina jūsų žinias apie keturkampius. Uždaviniams išspręsti reikalinga mokėti atpažinti lygiagretainius, trapecijas, žinoti jų rūšis ir savybes, gebėti jas taikyti ieškant nežinomų keturkampių elementų. Vienas klausimas skirtas taisyklingųjų daugiakampių perimetrų skaičiavimui. Testą sudaro 14 kl.

Lygmuo

Erdviniai kūnai

Geometrija

Piramidės, prizmės ir jų elementai: briaunos, sienos, viršūnės. Stačiųjų prizmių viso paviršiaus ploto ir tūrio skaičiavimai. Kubas ir stačiakampis gretasienis. Testą sudaro 12 kl.

Lygmuo

Septintos klasės kurso kartojimas

Kartojimas

Įvairių septintos klasės matematikos temų testas: skaičiai ir skaičiavimai, lygtys, geometriniai uždaviniai. Testą sudaro 14 kl.

Lygmuo