eMatematikas Forumas Egzaminai Testai

Matematikos testai 7 klasei

Duomenys, teigiami ir neigiami skaičiai, laipsnių savybės, reiškiniai, lygtys, procentai, kampai ir tiesės, trikampiai ir keturkampiai, erdviniai kūnai.

VISO [12]

Šeštos klasės kurso kartojimas

Įvairių šeštos klasės matematikos temų testas: skaičiai ir skaičiavimai, dalumas, trupmenos, geometrija. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo ★★☆

Duomenys

Lentelėje arba diagramoje pateiktų duomenų skaitymas. Turimų duomenų kiekio, modos, medianos ir vidurkio skaičiavimas. Teste bus keli tekstiniai uždaviniai reikalaujantys gero duomenų vidurkio supratimo. Testą sudaro 12 klausimų.

Lygmuo ★☆☆

Veiksmai su teigiamaisiais ir neigiamaisiais skaičiais

Testas skirtas pakartoti skaičiaus modulio sąvoką, teigiamų, neigiamų skaičių palyginimą, dešimtaines periodines trupmenas. Reikia žinoti priešingų, atvirkštinių skaičių sąvokas, kaip atliekama teigiamų ir neigiamų skaičių sudėtis, atimtis, daugyba, dalyba. Testą sudaro 14 klausimų.

Lygmuo ★★☆

Laipsniai

Skaičių kėlimas natūraliuoju laipsniu. Skaitinių reiškinių, kuriuose yra laipsnių, skaičiavimas. Laipsnių savybių pritaikymas paprastuose ir sudėtinguose reiškinių skaičiavimuose. Testą sudaro 15 klausimų.

Lygmuo ★☆☆

Reiškiniai

Raidinių reiškinių sudarymas ir reikšmių radimas. Veiksmai su vienanariais ir daugianariais. Įvairių reiškinių prastinimas. Testą sudaro 12 klausimų.

Lygmuo ★☆☆

Lygtys

Paprastųjų lygčių sprendimas. Sudėtingesniųjų lygčių sprendimas, kai turime nežinomųjų abiejose pusėse arba skliaustus. Tekstinių uždavinių sprendimas sudarant lygtis. Testą sudaro 15 klausimų.

Lygmuo ★☆☆

Procentai

Procentų pavertimas paprastosiomis ir dešimtainėmis trupmenomis. Skaičiaus dalies radimas ir viso skaičiaus paieškos, kai žinoma jo dalis. Tekstinių uždavinių su procentais sprendimas. Testą sudaro 12 klausimų.

Lygmuo ★☆☆

Kampai ir tiesės

Testas tikrina jūsų žinias apie kampų rūšis, kampų pusiaukampines, kryžminių, gretutinių kampų savybes, kampus, kurie susidaro dvi lygiagrečias tieses kertant trečiajai, tiesių tarpusavio padėtis, tiesių lygiagretumo požymius. Testą sudaro 12 klausimų.

Lygmuo ★★☆

Trikampiai

Testas tikrina jūsų žinias apie trikampius: trikampio perimetro skaičiavimą, kampų didumų sumą, trikampių rūšis pagal kampus, trikampio pusiaukraštines, pusiaukampines, aukštines, trikampio nelygybę, trikampių lygumo požymius. Testą sudaro 12 klausimų.

Lygmuo ★★☆

Trapecijos ir lygiagretainiai

Testo klausimai tikrina jūsų žinias apie keturkampius. Uždaviniams išspręsti reikalinga mokėti atpažinti lygiagretainius, trapecijas, žinoti jų rūšis ir savybes, gebėti jas taikyti ieškant nežinomų keturkampių elementų. Vienas klausimas skirtas taisyklingųjų daugiakampių perimetrų skaičiavimui. Testą sudaro 14 klausimų.

Lygmuo ★★☆

Erdviniai kūnai

Piramidės, prizmės ir jų elementai: briaunos, sienos, viršūnės. Stačiųjų prizmių viso paviršiaus ploto ir tūrio skaičiavimai. Kubas ir stačiakampis gretasienis. Testą sudaro 12 klausimų.

Lygmuo ★☆☆

Septintos klasės kurso kartojimas

Įvairių septintos klasės matematikos temų testas: skaičiai ir skaičiavimai, lygtys, geometriniai uždaviniai. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo ★★☆

Vbe užduotys Ankstesnių metų matematikos vbe užduotys ir atsakymai.