eMatematikas Forumas VBE užduotys Testai

Filtras

Pagal kategorijas

Pagal sunkumo lygmenį

Matematikos testai 8 klasei

Simetrija, laipsniai ir šaknys, reiškiniai, lygtys, trikampiai, nelygybės, rinkiniai, plokštumos ir erdvės figūros, tarpusavyje susiję dydžiai.

VISO [18]

Septintos klasės kurso kartojimas

Kartojimas

Įvairių septintos klasės matematikos temų testas: skaičiai ir skaičiavimai, lygtys, geometriniai uždaviniai. Testą sudaro 14 kl.

Lygmuo

Simetrija

Geometrija

Simetrija tiesės ir taško atžvilgiu. Figūrų simetrijos ašis ir simetrijos centras. Koordinačių plokštuma, taškai, taškų koordinačių paieška. Testą sudaro 10 kl.

Lygmuo

Laipsnių savybės

Laipsniai ir šaknys

Laipsnių savybės: daugyba ir dalyba su vienodais arba skirtingais pagrindais, skaičiaus vertimas laipsniu, skaičių kėlimas sveikuoju laipsniu. Testą sudaro 15 kl.

Lygmuo

Veiksmai su šaknimis

Laipsniai ir šaknys

Šaknų skaičiavimas, šaknų traukimo, prastinimo taikymas įvairiuose skaičiavimo arba tekstiniuose uždaviniuose Testą sudaro 15 kl.

Lygmuo

Laipsnių ir šaknų skaičiavimai

Laipsniai ir šaknys

Įvairiausi laipsnių ir šaknų skaičiavimai. Kvadratinių ir kubinių šaknų traukimas. Skaičiaus kėlimas laipsniu, kai laipsnis yra sveikasis skaičius. Testą sudaro 12 kl.

Lygmuo

Laipsnių ir šaknų skaičiavimai

Laipsniai ir šaknys

Laipsnių ir šaknų savybių taikymas sprendžiant įvairius uždavinius. Uždaviniai nesunkiai išsprendžiami remiantis pagrindinėmis taisyklėmis. Testą sudaro 15 kl.

Lygmuo

Reiškiniai

Reiškinių pertvarkymai

Skaitiniai ir raidiniai reiškiniai. Vienanariai ir daugianariai. Dvinario kvadratas, kvadratų skirtumo formulė, bendro dauginamojo iškėlimas. Reiškinių sudarymas. Testą sudaro 16 kl.

Lygmuo

Lygtys

Reiškinių pertvarkymai

Paprastųjų ir kvadratinių lygčių sprendimas. Atskliaudimas, bendro dauginamojo iškėlimas, kvadratų skirtumo ir dvinario kvadrato formulės. Lygčių sudarymas. Testą sudaro 10 kl.

Lygmuo

Trikampiai. Pitagoro teorema

Geometrija

Pitagoro teoremos taikymas stačiajame trikampyje. Statinio, esančio prieš 30 laipsnių kampą, taisyklė. Stačiojo trikampio elementai. Lygiašonis trikampis. Testą sudaro 12 kl.

Lygmuo

Nelygybės

Reiškinių pertvarkymai

Nelygybių supratimo testas. Tiesinių nelygybių sprendimas, intervalai, begalybės. Nelygybių sudarymas tekstiniuose uždaviniuose. Testą sudaro 14 kl.

Lygmuo

Tarpusavyje susiję dydžiai

Proporcingumas

Testo klausimai tikrina, ar žinote, kaip išreiškiama dviejų dydžių priklausomybė lentele, grafiku, formule, žodžiais bei ką vadiname tiesiogiai ir atvirkščiai proporcingais dydžiais. Kiti uždaviniai skirti patikrinti judėjimo, darbo, proporcingosios dalybos uždavinių sprendimo įgūdžius. Testą sudaro 14 kl.

Lygmuo

Plotai ir perimetrai

Geometrija

Lygiašonis ir statusis trikampiai. Keturkampiai: stačiakampis, lygiagretainis, rombas ir trapecija. Perimetro ir ploto skaičiavimai. Testą sudaro 10 kl.

Lygmuo

Rinkiniai ir tikėtinumas

Rinkiniai

Teste tikrinamos pagrindinės rinkinių ir tikimybių supratimo žinios. Uždaviniai lengvai suprantami, nes juose aprašomos situacijos dažnai sutinkamos realiame gyvenime. Testą sudaro 10 kl.

Lygmuo

Erdviniai kūnai

Geometrija

Testas tikrina, ar gebate skirstyti erdvinius kūnus į briaunainius ir sukinius, žinote, kaip gaunami sukiniai ritinys, kūgis ir rutulys, mokate rasti ritinio paviršiaus plotą, tūrį, žinote, kas yra kūgio aukštinė, pagrindo spindulys ir sudaromoji bei mokate rasti jų ilgius taikydami geometrijos žinias. Testą sudaro 15 kl.

Lygmuo

Aštuntos klasės kurso kartojimas

Kartojimas

Įvairių aštuntos klasės matematikos temų testas: skaičiavimai, lygtys, geometrija, tekstiniai uždaviniai, funkcijos. Testą sudaro 14 kl.

Lygmuo

Aštuntos klasės kurso kartojimas

Kartojimas

Įvairių aštuntos klasės matematikos temų testas: skaičiavimai, lygtys, geometrija, tekstiniai uždaviniai, funkcijos. Testą sudaro 14 kl.

Lygmuo

Aštuntos klasės kurso kartojimas

Kartojimas

Įvairių aštuntos klasės matematikos temų testas: skaičiavimai, lygtys, geometrija, tekstiniai uždaviniai, funkcijos. Testą sudaro 14 kl.

Lygmuo

Bandomasis egzaminas

Kartojimas

Pasitikrink savo žinias ir gebėjimus prieš artėjantį matematikos stojamąjį - tikrinamąjį egzaminą. Po sprendimo iškart gausi įvertinimą ir iš padarytų klaidų sužinosi, kuriose srityse dar turi tobulėti. Yra sprendimai! Testą sudaro 15 kl.

Lygmuo