eMatematikas Registruotis Paieška

Matematikos testai 8 klasėms

Simetrija, laipsniai ir šaknys, reiškiniai, lygtys, trikampiai, nelygybės, rinkiniai, plokštumos ir erdvės figūros, tarpusavyje susiję dydžiai.

Septintos klasės kurso kartojimas

Įvairių septintos klasės matematikos temų testas: skaičiai ir skaičiavimai, lygtys, geometriniai uždaviniai. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo ★★☆

Simetrija

Simetrija tiesės ir taško atžvilgiu. Figūrų simetrijos ašis ir simetrijos centras. Koordinačių plokštuma, taškai, taškų koordinačių paieška. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo ★☆☆

Laipsnių savybės

Laipsniai ir šaknys

Laipsnių savybės: daugyba ir dalyba su vienodais arba skirtingais pagrindais, skaičiaus vertimas laipsniu, skaičių kėlimas sveikuoju laipsniu. Testą sudaro 15 klausimų.

Lygmuo ★★☆

Veiksmai su šaknimis

Laipsniai ir šaknys

Šaknų skaičiavimas, šaknų traukimo, prastinimo taikymas įvairiuose skaičiavimo arba tekstiniuose uždaviniuose Testą sudaro 15 klausimų.

Lygmuo ★★☆

Laipsnių ir šaknų skaičiavimai

Laipsniai ir šaknys

Laipsnių ir šaknų savybių taikymas sprendžiant įvairius uždavinius. Uždaviniai nesunkiai išsprendžiami remiantis pagrindinėmis taisyklėmis. Testą sudaro 15 klausimų.

Lygmuo ★★☆

Reiškiniai

Skaitiniai ir raidiniai reiškiniai. Vienanariai ir daugianariai. Dvinario kvadratas, kvadratų skirtumo formulė, bendro dauginamojo iškėlimas. Reiškinių sudarymas. Testą sudaro 17 klausimų.

Lygmuo ★★☆

Lygtys

Paprastųjų ir kvadratinių lygčių sprendimas. Atskliaudimas, bendro dauginamojo iškėlimas, kvadratų skirtumo ir dvinario kvadrato formulės. Lygčių sudarymas. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo ★☆☆

Trikampiai. Pitagoro teorema

Pitagoro teoremos taikymas stačiajame trikampyje. Statinio, esančio prieš 30 laipsnių kampą, taisyklė. Stačiojo trikampio elementai. Lygiašonis trikampis. Testą sudaro 12 klausimų.

Lygmuo ★☆☆

Nelygybės

Nelygybių supratimo testas. Tiesinių nelygybių sprendimas, intervalai, begalybės. Nelygybių sudarymas tekstiniuose uždaviniuose. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo ★☆☆

Tarpusavyje susiję dydžiai

Testo klausimai tikrina, ar žinote, kaip išreiškiama dviejų dydžių priklausomybė lentele, grafiku, formule, žodžiais bei ką vadiname tiesiogiai ir atvirkščiai proporcingais dydžiais. Kiti uždaviniai skirti patikrinti judėjimo, darbo, proporcingosios dalybos uždavinių sprendimo įgūdžius. Testą sudaro 14 klausimų.

Lygmuo ★★☆

Plotai ir perimetrai

Lygiašonis ir statusis trikampiai. Keturkampiai: stačiakampis, lygiagretainis, rombas ir trapecija. Perimetro ir ploto skaičiavimai. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo ★☆☆

Rinkiniai ir tikėtinumas

Teste tikrinamos pagrindinės rinkinių ir tikimybių supratimo žinios. Uždaviniai lengvai suprantami, nes juose aprašomos situacijos dažnai sutinkamos realiame gyvenime. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo ★☆☆

Erdviniai kūnai

Testas tikrina, ar gebate skirstyti erdvinius kūnus į briaunainius ir sukinius, žinote, kaip gaunami sukiniai ritinys, kūgis ir rutulys, mokate rasti ritinio paviršiaus plotą, tūrį, žinote, kas yra kūgio aukštinė, pagrindo spindulys ir sudaromoji bei mokate rasti jų ilgius taikydami geometrijos žinias. Testą sudaro 15 klausimų.

Lygmuo ★★☆

Aštuntos klasės kurso kartojimas

Įvairių aštuntos klasės matematikos temų testas: skaičiavimai, lygtys, geometrija, tekstiniai uždaviniai, funkcijos. Testą sudaro 14 klausimų.

Lygmuo ★☆☆

Aštuntos klasės kurso kartojimas

Įvairių aštuntos klasės matematikos temų testas: skaičiavimai, lygtys, geometrija, tekstiniai uždaviniai, funkcijos. Testą sudaro 14 klausimų.

Lygmuo ★★☆

Aštuntos klasės kurso kartojimas

Įvairių aštuntos klasės matematikos temų testas: skaičiavimai, lygtys, geometrija, tekstiniai uždaviniai, funkcijos. Testą sudaro 14 klausimų.

Lygmuo ★★★