ematematikas Registruotis Ieškoti

9 klasės matematikos testai

Atstumas tarp taškų, reiškiniai, šaknys, lygčių sistemos, kvadratinės lygtys, trikampių panašumas, erdviniai kūnai, statistika ir tikimybės.

Aštuntos klasės kurso kartojimas

Įvairių aštuntos klasės matematikos temų testas: skaičiavimai, lygtys, geometrija, tekstiniai uždaviniai, funkcijos. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo ★☆☆

Šaknys

Šaknų traukimas reiškiniuose. Šaknų sudėtis, atimtis, daugyba ir dalyba. Šaknų prastinimas, iškeliant dauginamąjį prieš šaknies ženklą. Dauginamojo įkėlimas po šaknies ženklu. Testą sudaro 12 klausimų.

Lygmuo ★☆☆

Atstumai tarp taškų

Testas skirtas patikrinti gebėjimą rasti atstumą tarp taškų koordinačių plokštumoje. Teste reikalingas koordinačių plokštumos išmanymas, vidurio taško skaičiavimo supratimas, geometrijos žinios. Kai kuriuose uždaviniuose patartina pasidaryti gerus brėžinius. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo ★★☆

Tiesinių lygčių sistemos

Lygčių su dviem nežinomaisiais sprendimas. Lygties grafikas, abscisė ir ordinatė. Tiesinių lygčių sistemų sprendimas patogiausiu būdu. Lygčių sistemų sprendiniai. Tekstinių uždavinių sprendimas sudarant lygčių sistemą. Testą sudaro 12 klausimų.

Lygmuo ★☆☆

Kvadratinės lygtys

Pilnųjų ir nepilnųjų kvadratinių lygčių sprendimas. Diskriminantas ir lygties sprendinių skaičius. Kvadratinės lygties koeficientai. Tekstinių uždavinių sprendimas sudarant kvadratines lygtis. Testą sudaro 12 klausimų.

Lygmuo ★☆☆

Tikimybės

Paprastųjų tikimybių skaičiavimas, naudojantis formule P(A) = m/n. Tikimybių skaičiavimas pritaikomas uždaviniuose su žaidimo kauliukais, dėžėje esančiais rutuliais ir metų dienomis. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo ★☆☆

Devintos klasės kurso kartojimas

Įvairių matematikos uždavinių testas, kuriame kartu prisiminsite ir devintą klasę: skaičiai, skaičiavimai, reiškiniai, funkcijos, lygtys, geometrija. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo ★☆☆