eMatematikas Prisijunk Forumas Egzaminų užduotys ONLINE testai

Filtras ()

Pagal kategorijas

Pagal sunkumą

« Sugrįžti į pradžią

Matematikos testai 9 klasei

Atstumas tarp taškų, reiškiniai, šaknys, lygčių sistemos, kvadratinės lygtys, trikampių panašumas, erdviniai kūnai, statistika ir tikimybės.

Šaknys

Skaičiavimai. Teste tavęs laukia 15 uždavinių. Šaknų traukimas reiškiniuose. Šaknų sudėtis, atimtis, daugyba ir dalyba. Šaknų prastinimas, iškeliant dauginamąjį prieš šaknies ženklą. Dauginamojo įkėlimas po šaknies ženklu.

Lygmuo

Koordinačių plokštuma

Skaičiavimai. Teste tavęs laukia 12 uždavinių. Testas skirtas patikrinti gebėjimą rasti atstumą tarp taškų koordinačių plokštumoje. Teste reikalingas koordinačių plokštumos išmanymas, vidurio taško skaičiavimo supratimas, geometrijos žinios. Kai kuriuose uždaviniuose patartina pasidaryti gerus brėžinius.

Lygmuo

Reiškinių prastinimas

Reiškiniai. Teste tavęs laukia 14 uždavinių. Paprasčiausių trupmeninių reiškinių prastinimas iškeliant dauginamuosius prieš skliaustus ir taikant kvadratų skirtumo formulę.

Lygmuo

Reiškiniai su vienu kintamuoju

Reiškiniai. Teste tavęs laukia 14 uždavinių. Šiame teste tikrinamos žinios apie reiškinius su vienu kintamuoju: jų reikšmių arba kintamojo reikšmių skaičiavimą, grafikus bei jų pritaikymą sprendžiant lygtis arba nelygybes.

Lygmuo

Tiesinių lygčių sistemos

Lygtys ir nelygybės. Teste tavęs laukia 12 uždavinių. Lygčių su dviem nežinomaisiais sprendimas. Lygties grafikas, abscisė ir ordinatė. Tiesinių lygčių sistemų sprendimas patogiausiu būdu. Lygčių sistemų sprendiniai. Tekstinių uždavinių sprendimas sudarant lygčių sistemą.

Lygmuo

Kvadratinės lygtys

Lygtys ir nelygybės. Teste tavęs laukia 14 uždavinių. Pilnųjų ir nepilnųjų kvadratinių lygčių sprendimas. Diskriminantas ir lygties sprendinių skaičius. Kvadratinės lygties koeficientai. Tekstinių uždavinių sprendimas sudarant kvadratines lygtis.

Lygmuo

Panašieji trikampiai

Geometrija. Teste tavęs laukia 12 uždavinių. Šis testas tikrina jūsų žinias apie panašiuosius trikampius: panašiųjų trikampių apibrėžimą, panašumo požymius, trikampių panašumo taikymą ieškant nežinomų jų kampų ir kraštinių didumų. Kiti klausimai susiję trikampio pusiaukraštinių savybe ir su panašiųjų trikampių perimetrų ir plotų santykiais.

Lygmuo

Tikimybės

Skaičiavimai. Teste tavęs laukia 10 uždavinių. Paprastųjų tikimybių skaičiavimas, naudojantis formule P(A) = m/n. Tikimybių skaičiavimas pritaikomas uždaviniuose su žaidimo kauliukais, dėžėje esančiais rutuliais ir metų dienomis.

Lygmuo