eMatematikas Registruotis Ieškoti

9 klasės matematikos testai

Temos: atstumas tarp taškų, reiškiniai, šaknys, lygčių sistemos, kvadratinės lygtys, trikampių panašumas, erdviniai kūnai, statistika ir tikimybės.

Aštuntos klasės kurso kartojimas

Įvairių aštuntos klasės matematikos temų testas: skaičiavimai, lygtys, geometrija, tekstiniai uždaviniai, funkcijos. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo ★☆☆

Šaknys

Šaknų traukimas reiškiniuose. Šaknų sudėtis, atimtis, daugyba ir dalyba. Šaknų prastinimas, iškeliant dauginamąjį prieš šaknies ženklą. Dauginamojo įkėlimas po šaknies ženklu. Testą sudaro 12 klausimų.

Lygmuo ★☆☆

Atstumai tarp taškų

Testas skirtas patikrinti gebėjimą rasti atstumą tarp taškų koordinačių plokštumoje. Teste reikalingas koordinačių plokštumos išmanymas, vidurio taško skaičiavimo supratimas, geometrijos žinios. Kai kuriuose uždaviniuose patartina pasidaryti gerus brėžinius. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo ★★☆

Reiškiniai su vienu kintamuoju

Šiame teste tikrinamos žinios apie reiškinius su vienu kintamuoju: jų reikšmių arba kintamojo reikšmių skaičiavimą, grafikus bei jų pritaikymą sprendžiant lygtis arba nelygybes. Testą sudaro 14 klausimų.

Lygmuo ★★☆

Tiesinių lygčių sistemos

Lygčių su dviem nežinomaisiais sprendimas. Lygties grafikas, abscisė ir ordinatė. Tiesinių lygčių sistemų sprendimas patogiausiu būdu. Lygčių sistemų sprendiniai. Tekstinių uždavinių sprendimas sudarant lygčių sistemą. Testą sudaro 12 klausimų.

Lygmuo ★☆☆

Kvadratinės lygtys

Pilnųjų ir nepilnųjų kvadratinių lygčių sprendimas. Diskriminantas ir lygties sprendinių skaičius. Kvadratinės lygties koeficientai. Tekstinių uždavinių sprendimas sudarant kvadratines lygtis. Testą sudaro 12 klausimų.

Lygmuo ★☆☆

Panašieji trikampiai

Šis testas tikrina jūsų žinias apie panašiuosius trikampius: panašiųjų trikampių apibrėžimą, panašumo požymius, trikampių panašumo taikymą ieškant nežinomų jų kampų ir kraštinių didumų. Kiti klausimai susiję trikampio pusiaukraštinių savybe ir su panašiųjų trikampių perimetrų ir plotų santykiais. Testą sudaro 12 klausimų.

Lygmuo ★★☆

Erdviniai kūnai

Teste tikrinamos žinios apie kūgio aukštinės, pagrindo spindulio, sudaromosios ilgio, paviršiaus ploto ir tūrio skaičiavimą. Kiti klausimai skirti taisyklingosioms piramidėms: jų aukštinių, apotemų ilgių, paviršiaus ploto ir tūrio skaičiavimams. Testą sudaro 12 klausimų.

Lygmuo ★★☆

Tikimybės

Paprastųjų tikimybių skaičiavimas, naudojantis formule P(A) = m/n. Tikimybių skaičiavimas pritaikomas uždaviniuose su žaidimo kauliukais, dėžėje esančiais rutuliais ir metų dienomis. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo ★☆☆

Devintos klasės kurso kartojimas

Įvairių matematikos uždavinių testas, kuriame kartu prisiminsite ir devintą klasę: skaičiai, skaičiavimai, reiškiniai, funkcijos, lygtys, geometrija. Testą sudaro 10 klausimų.

Lygmuo ★☆☆