eMatematikas Prisijunk Forumas VBE užduotys ONLINE testai

du bėgikai juda ratu, bet priešinga kryptimi

Skaičiavimai Peržiūrų sk. (5249)

variablehttps://www.ematematikas.lt/upload/uploads/20000/7500/27719/thumb/p17d3sdrog1rfk41anr41us01bdq1.png

gal lukasm ar kitas aukštesniojo lygio protas paaiškintų išsamiau tuos 3 veiksmus :) ?

ir kaip čia gaunasi jog greičius dalijant gaunam galimus apskritimo ilgius ?


luskasm, čia prieš puse mėn. klausimus iškėliau didžiulius, bet tu kažkur buvai prapuolęs tuo laikotarpiu.. gal dabar paaiškintum? ačiū.

1. Pagal sąlygą gaunasi, kad [tex]v_1=\frac{C+40}{40}[/tex], bet, antra vertus, jei laiką nuo starto iki pirmo susitikimo pažymėsim [tex]t[/tex], tai gausim dar vieną pirmo bėgiko greičio išraišką [tex]v_1=\frac{C-80}{2t}[/tex].
Lygiai tą patį padarom ir su antru bėgiku.
Tuomet viena vertus gaunam [tex]\frac{v_1}{v_2}=\frac{C+40}{C-40}[/tex], tačiau antra vertus [tex]\frac{v_1}{v_2}=\frac{C-80}{2t}\cdot\frac{t}{40}=\frac{C-80}{80}[/tex]. Sulyginam šiuos du rezultatus ir gaunam paprastą lygtį su vienu nežinomuoju [tex]\frac{C+40}{C-40}=\frac{C-80}{80}[/tex], kurią toliau sprendžiame.
Ar kas nors aiškiau?

pakeista prieš 10 m

joo lyg ir nušvito šviesa tunelio gale. dėkui dar karta

Iš apskritimo formos trasos taško A vienu metu ir priešingomis kryptimis pradeda tolygiai judėti du kūnai. Iki jų susitikimo momento pirmasis kūnas nueina 200m daugiau, negu antras, ir grįžta į tašką nuo susitikimo momento praėjus 25 min. Apskaičiuokite trasos ilgi metrais, jeigu yra žinoma, kad antrasis kūnas grįžta į tašką A praėjus 36 min nuo susitikimo momento.

Panašaus tipo, galbūt galit kas nors užvesti ant kelio? Daugiausia, ką padarau, tai išsireiškiu abiejų kūnų greičius per nueitą kelią - v1=x/25 m/min, v2=(x+200)/36 m/min.

Nori sudalyvauti šioje temoje ir parašyti savo pranešimą? Prisijungti »